Mielipiteitä kaikkia koskevasta kansalaispalvelusta

Alla on www.oikeusvaivelvollisuus.fi sivuilla kaikkia suomalaisia koskevaan kansalaispalveluun liittyviä kommentteja. (vastausvaihtoehto ”C” joulukuun kysymykseen).

Asevelvollisuus on erittäin hyvä ensiaskel aikuisuuteen monelle nuorelle miehelle. Soisin tämän oikeuden hyvin mielelläni myös kaikille naisille, tosin heille tasa-arvonkin nimissä suosittelen uudistettua kansalaispalvelusta, jota nykymuotoinen siviilipalveluskin voisi alkaa muistuttaa.

Jokainen on velvoitettava suojaamaan yhteisömme jäseniä sukupuolesta riippumatta. Jokaiselle löytyy kykynsä mukaista tekemistä aseellisessa palvelussa eri muotoineen tai suojaus-, huolto-, hoiva-, ym. tehtävissä. Nykyisen siviilipalveluksen vähimmäisajan pituinen palvelu vaikka hoitolaitoksessa antaa oikeaa kuvaa elämästä ja käytännön osaamista perusasioihin. Toteuttamisen mallit haetaan nykypäivästä ja tulevaisuutta varten, uhkakuvien perusteella. Näistä vain yksi on aseellinen hyökkäys tavoitteena maan alistaminen hyökkääjän valtapiiriin. Juuri koettu pandemia antaa kuvan yhteisömme haavoittuvuudesta ja kansalaisten kyvystä mukautua poikkeavaan tilanteeseen, jota ei ratkaista viranomaisia ja päättäjiä ”vastuuttamalla”, eikä kyynärpäätaktiikalla jonoissa. Kansalaiskoulutus, -palvelu tai muu vastaa termi voisi olla asevelvollisuutta parempi luomassa oikeaa mielikuvaa tavotteesta.

Itselleni armeija antoi lisää itseluottamusta ja opetti tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ainakaan minusta se paikka ei tehnyt mitään sotahullua kuten armeijaa vastustavat mielellään väittävät. Päin vastoin, sain käsityksen mitä sota voisi olla ja toivon, ettei sitä tarvitsisi kokea. Ymmärrän silti, että tarvittaessa maata pitää puolustaa ja sitä ei tee kukaan muu kuin suomalainen itse. Myös naisten osallistuminen on tärkeää, koska kotirintaman pitää kestää myös ja kriisiaikana on varmasti tarjolla muitakin kuin taistelutehtäviä. Viime sotien aikana naiset tekivät korvaamatonta työtä ja ilman sitä puhuisimme nyt Venäjää.

Varusmiespalvelus on omasta mielestäni hyödyllinen sekä tarpeelliinen. Nuoren ihmisen identiteettiä vahvistaa kyky selvitä vaikeista oloista ja varusmiespalvelus luo kaikenlaiset esteet ja mielipiteet ylittävää yhteenkuuluvuutta sen käyneiden kesken. Naiset ovat olleet tällaista yhdistävää ja kansallista sekä keskinäistä yhdistävyyttä vailla. Nykyajan yhteiskunnassa vain muutamissa kodeissa enää opetetaan suuressa määrin kädentaitoja tai yleisä toimintataitoja. Näinpä Näkisi naisillekin hyvänä kehityksen alueena velvollisuuden opetella olemaan yhdessä muiden kanssa tekemässä asioita yhteisen edun nimissä. Armeija on fyysisen vaativuutensa monelle nuorelle tytölle liikaa puhumattakaan seksuaalisen jännittyneisyyden tuomista ongelmista, joita syntyy, kun nuoret miehet ja naiset olisivat samoissa tiloisssa jatkuvasti. Vanhan lottakoulutuksen kaltainen maanpuolustushenkinen ja armeijan tavoin yhteiskunnan hyväksi toimiva tapa antaa yhteenkuuluvuutta naisille sikäli mielekkäällä tavalla, että koulutus antaisi armeijan tavoin sen käyneille monenlaisia valmiuksia toimia paljon pystyvämpänä yhteiskunnan jäsenenä. Lisäksi saavutetaan valtavia hyötyjä myös ajatellen kriisitilannetta, jossa asevelvollisuuden perimmäinen tarkoitus otetaan käyttöön kutsuina rintamalle. Tällöin normaalin elämän, kodin, ruuan, terveydenhuollon ja armeijan tukeminen jää huomattavasti harvempien vastuulle. Näistä vastuullisista suuri osa on näitä nuoria naisia, joten kaikki koulutus ja henkinen valmius tilanteeseen tulevat tarpeeseen todella paljolti.

kaikille riittää tehtäviä isänmaan puolutamisessa ja varautumisessa. Ensiapu, siltavartioinnit, linnoitustyön suunnittelut ja toteuttaminen, varusteiden korjaaminen ja tekeminen, viestintätehtävät ja lukemattomat erilaiset suojelutehtävät. Yhteinen vuoden mittainen koulutus koko ikäluokalle 19-20 v. yhdistäisi nuorisoa ja kansaa. terve kilpailu koulutuksen laajuudesta toisi kaikkien vahvuudet esille koulutuksessa, jokaista kehitettäisiin hänenn vahvuuksiensa mukaisiin tehtäviin.

Leave a Reply