Kansalaispalvelun toteutuksen vaiheistus

Tavattuani poliitikkoja ja keskusteltuani asiaa ajaneiden henkilöiden kanssa, on käynyt ilmi, että hanketta ehkä on vietävä eteenpäin pienin askelein. Kustannuksia tulee paljon lisää ja asenteita on vähitellen muutettava.  Kustannuksia tosin voidaan osin kattaa valtion budjetissa olevilla hyväntekeväisyysjärjestöjen tuilla.  Asenteiden muuttaminen myötämieliseksi ei myöskään käy hetkessä. Yllättävintä tuntuu olevan, että ainakin jotkut poliitikot arastelevat omaa esilletuloaan peläten ehkä naisten äänien katoa seuraavissa vaaleissa. Voisiko tämä olla totta? Ikävää jos olisi suuri joukko naisia, jotka eivät ymmärtäisi asian kauaskantoisuutta ja merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle. Kansalaispalveluun siirtyminen on ehkä toteutettava 5-15 vuoden aikana askeleittain asenteita vähitellen muuttaen sekä rahoitustapoja ja hyväksyttävissä olevia  palvelusaikoja etsien.

Voitaisiinko toteutukseen edetä seuraavin askelin? :

  • VUODEN PÄÄSTÄ: Kutsuntakirje lähetetään sekä miehille että naisille
    • naisten osallistuminen kutsuntoihin ei vielä pakollista
  • 2 VUODEN PÄÄSTÄ: Lainsäädännössä asevelvollisuudesta alettaisiin käyttää nimikettä ”kansalaispalvelu”, joka sisältäisi nykyisen varusmiespalvelun ja siviilipalvelun. Kielteisen kuvan saanut siviilipalvelun nimike  muutettaisiin samalla  yhteiskuntapalveluksi. Yhteiskuntapalvelua aloitetaan suorittamaan laajemmin myös erilaisissa kriisinhallinta, hoiva, hyväntekeväisyys ja muissa tehtävissä tasavertaisena varusmiespalvelun kanssa.
  • 3-5 VUODEN PÄÄSTÄ. Lyhennetään yhteiskuntapalvelun  palveluaikaa (entinen siviilipalvelu) niin paljon, ettei palvelua voida kokea rangaistuksena kuten nykyään. Samalla huolehditaan lainsäädännössä, että puolustusvoimat saavat ”ikäluokan päältä” tarvitsemansa määrän varusmiespalvelun suorittajia. Tavoite palveluajaksi yhteiskuntapalvelussa olisi 6-12kk kuten varusmiespalvelussa.
  • 3-5 VUODEN PÄÄSTÄ: Myös naisten on osallistuttava kutsuntaan mutta kansalaispalvelun suorittaminen on vielä vapaaehtoista
    • naisille kerrotaan kansalaispalvelun suoritusmahdollisuuksista ja tarjotaan vaihtoehdoiksi joko palvelun suorittamista varusmiespalveluna (aseellisena palveluna) tai 3-6 kuukauden yhteiskuntapalvelua kriisinhallinta tai erilaisissa hoiva-, hyväntekeväisyys ja muissa tehtävissä.
  • 5-10 VUODEN PÄÄSTÄ: Pakollinen kansalaispalvelu sekä naisille, että miehille kuitenkin niin, että naisille aseellinen palvelu olisi pysyvästi vapaaehtoinen. Alussa ehkä yhteiskuntapalvelun pituus kaikilla 6kk kansantaloutemme maksukyvystä riippuen.

Matti Ihamuotila

Espoo

Tags:

Leave a Reply