Jokaisen suomalaisen nuoren tulisi suorittaa kansalaispalvelus

Haluaisin palvella maatamme, mutta sopivaa väylää siihen ei valitettavasti ole.
On huutava vääryys, että varusmies- ja siviilipalveluksen suorittaminen on sidottu sukupuoleen. Asia olisi taatusti jo korjattu, jos sukupuoliroolit olisivat toisinpäin. Fyysinen kunto ei ole pätevä perustelu sille, että vieläkin vain miehillä on asevelvollisuus. Sen sijaan jokaisen suomalaisen nuoren tulisi suorittaa kansalaispalvelus.

Kansalaispalvelus innoittaisi nuoria parantamaan maailmaa tarjoamalla eri painotuksia perinteisen asepalveluksen ohella. Kansalaispalveluksessa voisi tehdä työtä varhaiskasvatuksen, koulutuksen tai vanhustenhoidon parissa. Palvelukseen voisi kuulua myös planeettamme tilaa kohentavaa työtä, sillä ilmastonmuutos on eittämättä suurin turvallisuusuhkamme.

Kulttuuriseen kestävään kehitykseen ja arjen terveysosaamiseen liittyvä opetus olisi myös hyödyllistä. Täytyy kuitenkin muistaa, että liian suuri valinnanvapaus tekisi palveluksesta vaikean suunnitella ja toteuttaa. Mallia muutokseen voisi ottaa Elisabeth Rehn – Bank of Ideas -ajatushautomon viime vuonna julkaisemasta selvityksestä.

Haluaisin palvella maatani, mutta sopivaa väylää siihen ei valitettavasti ole. Siviilipalveluksessa suoritettavaa työtä voisin tehdä osallistumatta varsinaiseen siviilipalvelukseen. Armeijaan haluaisin osallistua sen kurin ja fyysisyyden takia, mutta en miellä aseellista sodankäyntiä viisaaksi.

Kansalaispalvelus voisi olla armeijan tapainen yhteisöllinen leiri majoituksineen, mutta sen voisi yhtä hyvin suorittaa hajautetusti. Suomi voisi jälleen kerran näyttää mallia hyvinvoinnin edistäjänä, jos siirtyisimme tasavertaiseen kansalaispalvelukseen.

Sara Löyttyniemi

opiskelija, Espoo
Julkaistu: 11.3. HS

Leave a Reply