Keskustan kansalaispalvelusmalli

4. Kansalaispalvelus

Nykymuotoisesta siviilipalveluksesta ei ole yhteiskunnalle riittävästi hyötyä sen aiheuttamiin kustannuksiin nähden. Nykyisessä siviilipalveluksessa suorittajalle ei kouluteta poikkeusolojen tehtävää eikä anneta sijoitusta. Asepalvelukselle on oltava aseeton vaihtoehto, mutta sen on palveltava kokonaisturvallisuutta. Nykyinen siviilipalvelus on korvattava uudella kansalaispalveluksella.

Keskustan mallissa uudessa kansalaispalveluksessa keskitytään yhteiskunnan kannalta kriittisiin kokonaisturvallisuuden aloihin ja jokaiselle koulutetaan poikkeusolojen tehtävä. Kansalaispalvelus vahvistaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja henkilön omia valmiuksia toimia poikkeusoloissa. Kansalaispalvelus mahdollistaa koko ikäluokan potentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen.
Kansalaispalvelus jakaantuu kahteen eri vaiheeseen: 3 kuukautta kestävällä koulutusjaksolla koulutetaan tarvittavat taidot ja sen jälkeen tulevalla päivystysjaksolla opittuja taitoja hyödynnetään käytännössä.

Jokaiselle yhteisessä peruskoulutuksessa koulutetaan perustasoista ensiapua, poikkeusolojen toimintaa ja ryhmätyötaitoja sekä annetaan liikuntakasvatusta. Erikoistumisvaiheessa koulutetaan oman tehtävän kannalta tarvittavat taidot.

Erilaisia erikoistumisvaihtoehtoja voisivat olla muun muassa
• vaativa ensiapu
• palokuntatoiminta
• öljy- ja muiden kemikaalionnettomuuksien torjunta
• myrskytuhojen ja muiden luonnonilmiöiden jälkihoito
• ruokahuolto ja muu siviilien avustaminen poikkeusoloissa
• kadonneiden etsintä
• meri- ja järvipelastus
• väestönhallinta kriisitilanteissa
• infrastruktuurin ylläpito poikkeusoloissa

Koulutusjaksoa järjestämään perustetaan uusi viranomainen sisäministeriön alaisuuteen, korvaamaan nykyinen työ- ja elinkeinoministeriön alainen Siviilipalveluskeskus.

Koulutusjakson jälkeen suoritetaan päivystysjakso, jonka kesto on kaksi vuotta. Päivystysjakso suoritetaan oman tehtävän mukaisen viranomaisen tai järjestön alaisuudessa. Päivystysjakson aikana voi opiskella, tehdä työtä ja elää siviilielämää, mutta kutsuttaessa on saavuttava palvelukseen tukemaan viranomaisen tai järjestön toimintaa. Päivystysjakson aikana voidaan myös järjestää täydennyskoulutusta. Päivystysjakson suorituspaikassa on nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa palveluksen asianmukaisen suorittamisen valvonnasta.

Myös kansalaispalveluksessa on oltava mahdollisuus johtajakoulutukseen. Ensimmäisen vuoden päivystysjakson jälkeen on mahdollista hakeutua ryhmänjohtajaksi seuraavan vuoden saapumiserän koulutusjaksolle ja sen jälkeen suorittaa päivystysjakso oman ryhmänsä ryhmänjohtajana.

Leave a Reply