REISKA JA LIISA TURVALLISUUSKOULUTUKSEEN

Miehiä koskeva pakollinen asevelvollisuus syrjii miehiä ja naisia. Sen vaikutukset ulottuvat armeija-aikoja pidemmälle, niin työllisyysasteeseen kuin vanhemmuuteenkin. Lisäksi asevelvollisten poissaolo työelämästä maksaa vuodessa miljardin euron edestä menetettyjä työtunteja.

Suomen asevelvollisuusarmeija on Euroopassa poikkeus. Koko miesikäluokalle pakollinen asevelvollisuus on lisäksemme käytössä vain Kreikassa, Kyproksessa ja Turkissa. Suuren asevelvollisuusarmeijan tarkoituksenmukaisuus on kyseenalainen nykyisessä turvallisuusympäristössämme. Nykyuhkiamme, kuten hauraita valtioita, terrorismia, rajat ylittäviä ympäristökatastrofeja tai terveysriskejä, ei massa-armeijalla torjuta. Uusi turvallisuusympäristömme edellyttää turvallisuuden valtavirtaistamista.

Kaikille pakollisella asepalveluksella tasa-arvo-ongelmia ei pidä ratkaista, sillä jo nyt väkeä koulutetaan enemmän kuin tarvitaan. Pakon sijaan haluan nostaa keskusteluun mallin, joka lisää niin miesten kuin naistenkin mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisesti Suomen turvallisuuden edistämiseen.

Vapaaehtoinen ja sukupuolesta riippumaton turvallisuuskoulutus tarkoittaa, että kaikille tarjotaan mahdollisuus osallistua monipuoliseen ja kestoltaan vaihtelevaan koulutusvalikoimaan. Henkilö voisi valita vaikkapa ympäristöturvallisuuskoulutuksen tai viestintäturvallisuuskoulutuksen oman mielenkiintonsa ja osaamisensa perusteella. Muita koulutuslinjoja olisivat esimerkiksi aseellinen maanpuolustus, siviilikriisinhallinta, terveys- ja lääkintähuolto, kehitysyhteistyö, elintarviketurvallisuus sekä rauhanturvaamistehtävät eri muodoissaan.

Turvallisuuskoulutuksen voisi suorittaa 19–29-vuotiaana oman elämäntilanteen kannalta sopivana ajankohtana. Oman osaamisen ja kiinnostuksen pohjalta valittu koulutusohjelma takaa koulutettavien korkean motivaation.

Tavoitteena on turvata riittävät resurssit laajan turvallisuuskäsitteen vaatimiin tehtäviin sekä rauhan että kriisin aikana. Vapaaehtoisen palveluksen houkuttelevuus voidaan taata laadukkaalla ja monipuolisella koulutuksella sekä kohtuullisella päivärahalla. Turvallisuuskoulutukseen saataisiin mukaan myös heitä, jotka nykyään putoavat asevelvollisuusjärjestelmästä esimerkiksi fyysisistä syistä.

Kaikille yhtäläinen vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus poistaa nykyiseen asevelvollisuuteen liittyvät tasa-arvo-ongelmat. Se lisää sekä miesten että naisten oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia, kuten perustus- ja tasa-arvolakimme edellyttävät. Lisäksi naisten suhteellinen osuus rauhanturvatehtävissä voisi lisääntyä, kuten YK:n päätöslauselmakin meitä velvoittaa.

Kari Uotila

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan TANE:n Miesjaoston puheenjohtaja

Vasemmistoliiton miespoliittisen ohjelmatyöryhmän vetäjä

Leave a Reply