Kansalaispalvelumalli

EHDOTUS KANSALAISPALVELUN TOTEUTTAMISEKSI

 • Kansalaispalvelu koskee kaikkia Suomen kansalaisia
 • Kansalaispalvelun voi suorittaa varusmies- tai yhteiskuntapalveluna
 • Kansalaispalvelun suorittaneet maahanmuuttajat saavat kansalaisoikeudet
 • Kansalaispalvelua edeltää kaikille pakollinen yhden kuukauden kestävä kansalaisosaamiskoulutus
  • koulutus sisältäisi hoiva-, pelastus-, ympäristönsuojelu-, ym. yhteiskunnalle tärkeätä opetusta, kuntourheilua, maahanmuuttajille kieli- ja kulttuuriopetusta
  • koulutus lisää yhdessäolotaitoja, vähentää varusmiespalvelukynnystä (vrt. keskeyttäneiden määrä)
 • Kansalaispalvelun voi suorittaa eri pituisina jaksoina 18-64 ikävuoden aikana; kansalaispalvelu muodostuu yhden kuukauden osaamiskoulutuksen lisäksi yhteensä 6-12 kuukautta kestävistä suoritteista
  • 1. jakso on pitempikestoinen; myöhempiä jaksoja voi suorittaa joustavasti sekä varusmies- että yhteiskuntapalveluina
  • jaksoina suoritettu palvelu mahdollistaa teknologisen kehityksen (uusi aseteknologia, uudet pelastus tai hoivalaitteet jne.) sekä organisatorisen kehityksen seurannan
  • koulutus ja elämänkokemus voidaan hyödyntää (nopeasti muuttuvan IT-teknologian jatkuva opettaminen vanhemmille ikäluokille, armeijan johtamiskoulutuksen hyödyntäminen, oman erikoisalan osaamisen hyödyntäminen kriiseissä ja isoissa katastrofeissa: flunssaepidemiat, öljyvahingot, globaalit tietokonemurtautumiset, jne.)
  • kansalaisten kunnon jatkuva ylläpito 18-64 vuoden välissä vähentää terveydenhoitokuluja
  • kansalaisvelvoitejaksojen suorittaminen tuo kiireiseen työelämään hengähdystaukoja
  • aktiivielämän pituinen kansalaisuuspalvelu lisää yhteisöllisyyttä – ”yhteisöllisyys läpi elämän”
  • kansalaispalvelun kautta parannetaan huononevaa vanhustenhoidon tilannetta
 • Yhteiskuntapalvelun voi suorittaa kaikkien ministeriöiden alaisissa yksiköissä
 • Yhteiskuntapalveluisäntäorganisaatioiksi kelpuutetaan vain valittu joukko hoiva-, pelastuspalvelutoimijoita, kansalaisjäjestöjä, vapaaehtoistoimijoita (sydän-, kuulonhuolto- ym. järjestöjä)
 • Kaupalliset hoiva-, pelastus- ym. toimijat voivat anoa yhteiskuntapalvelusuoritteita, jolloin kansalaispalvelutoiminta ei vaaranna kilpailua

One Response to “Kansalaispalvelumalli”

 1. Mies vailla tasa-arvoa Says:

  Tämä asiahan liittyy laajemminkin sukupuolten tasa-arvoon. Suosittelen jokaista lukemaan läpi tuon ketjun. Tämä miesnäkökulman esiin tuominen (maskulismi) kasvaa nyt Suomessakin lujaa vauhtia:

  http://www.foorumi.info/miestentasaarvo/viewtopic.php?t=231

Leave a Reply