HS-raati 11.5. asevelvollisuudesta

Nykyisen kaltainen asevelvollisuus on HS-raadin mielestä tullut tiensä päähän – tosin raadilla ei ole yhtenäistä näkemystä siitä, miten asevelvollisuutta pitäisi muuttaa.

Kolmannes vastaajista on sitä mieltä, että sekä miesten ja naisten pitäisi suorittaa asevelvollisuus tai sitä vastaava kansalais- tai yhteiskuntapalvelu.

”Yleiseen asevelvollisuuteen pohjaava kansanarmeija on nykysodankäynnin kannalta tehoton. Varusmiespalvelun puolustelu sen sosiaalistavalla vaikutuksella on sekin mennyttä maailmaa”, arvioi teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvist  Helsingin yliopistosta.

”Nykyinen miesten asevelvollisuuteen perustuva järjestelmä on aikansa elänyt – asevelvollisuus on väärin ja sukupuolisesti selkeästi miehiä syrjivä”, toteaa kaupunginvaltuutettu Fatbardhe Hetemaj  (kok).

Sekä miehille että naisille suunnatuksi asevelvollisuudeksi tai kansalaispalveluksi asevelvollisuuden muuttaisi 29 prosenttia vastaajista.

”Vain miehiä koskeva asevelvollisuus on selkeän epätasa-arvoinen ja nykymaailmassa perusteeton jäänne”, toteaa kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps).

Hänen mukaansa ongelma voitaisiin ratkaista esimerkiksi siirtymällä Yhdysvaltain mallin mukaiseen sukupuolineutraaliin palkka-armeijaan tai ulottamalla yhtäläinen kansalaisvelvoite myös naisiin, kuten Israelissa. Halla-aho asettuu sukupuolineutraalin asevelvollisuuden puolelle.

”Yleinen asevelvollisuus nauttii laajaa kannatusta, ja se on ainoa realistinen tapa luoda uskottava kansallinen puolustuskyky, mikäli puolustusvoimien perustehtäväksi nähdään edelleen kotimaan puolustaminen eikä kansainvälisiin operaatioihin osallistuminen”, Halla-aho toteaa.

”Suomi tarvitsee sekä miesten että naisten kansalaispalveluspanosta. Miehille pääasiallisesti varusmiespalveluksen kautta, naisille myös lisäksi yhteiskuntapalveluksen kautta, esimerkiksi vanhustenhoitoon osallistumalla”, ehdottaa Alkon toimitusjohtaja Hille Korhonen.

Asevelvollisuus nousi  tällä viikolla keskustelunaiheeksi sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli selvitysmies Jukka Kekkosen raportti Jehovan todistajia koskevasta lainsäädännöstä. Jehovan todistajat on vapautettu asevelvollisuuden suorittamisesta.

Kirjailija Jarkko Tontti ei lämpene Kekkosen ehdotukselle, jonka mukaan asevelvollisuudesta vapautusta hakevien vakaumusta ryhdyttäisiin tutkimaan erillisellä menettelyllä. ”’Vakaumuksen tutkintamenettely’ kuulostaa lähinnä inkvisitiolta”, Tontti pohtii.

”On epäoikeudenmukaista asettaa yksittäinen uskonryhmä erityisasemaan”, toteaa arkkitehti Harri Hautajärvi.

”Uskovaisille on jo nykyisin tarjolla hyviä paikkoja suorittaa siviilipalvelus, muun muassa hoito- ja sosiaalityössä.”

Viidennes vastaajista  pitäisi asevelvollisuuden pääpiirteissään nykyisellään, mutta korjaisi vakaumusta koskevia pykäliä hieman väljemmiksi.

”Siviilipalvelus pitäisi määritellä uudestaan niin, että Jehovan todistajat ja muut voisivat hyväksyä sen vaihtoehdoksi. Silloin pääsisimme eroon linnatuomioista ja armahduksista, jotka eivät kuulu nykyaikaan”, toteaa East Office of Finnish Industries Oy:n toimitusjohtaja René Nyberg.

Vastaajista  12 prosenttia on sitä mieltä, että miesten pitää suorittaa asevelvollisuutensa vakaumukseen katsomatta.

”Jos vakaumus tai muu syy estää asepalveluksen, mies voi suorittaa siviilipalveluksen. Nykyiset poikkeuksetkin pitäisi poistaa”, sanoo Aalto-yliopiston markkinoinnin professori Jaakko Aspara.

Leave a Reply