Kansalaispalveluyhdistys perustettu

PRH on 27.9.2011 hyväksynyt Kansalaispalveluyhdistyksen perustamisen.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaispalveluaatteen toteuttamista Suomessa. Tämä tarkoittaa, että Asevelvollisuus tulee muuttaa kansalaispalveluvelvollisuudeksi niin, että sen voi suorittaa jokainen mies ja nainen tasa-arvoisesti joko varusmiespalveluna tai yhteiskuntapalveluna.

Kansalaispalvelu on ajatus ja visio uudenlaisesta kansalaisyhteiskunnasta, jonka eteen yhdistys tekee työtä. Kansalaispalvelu on vaihtoehto nykyiseen epätasa-arvoiseen ja jäykkään asevelvollisuuteen. Tavoitteenamme on saada jokainen suomalainen auttamaan sekä toisiaan että omaa yhteisöään selviytymään paremmin tulevaisuuden haasteista.

Tulevaisuudessa Suomessa tulee varautua maanpuolustuksen lisäksi uudenlaisiin turvallisuusuhkiin kuten terrorismiin ja laajamittaisiin yhteiskunnan perusinfrastruktuureihin ja ympäristöön kohdistuviin katastrofeihin.

Ennakoimattomien suurten katastrofien hoitamiseen tarvitaan virallisten organisaatioiden lisäksi tavallisten kansalaisten apua.

Odotettavissa olevan eliniän kasvaessa kansalaisten apua tarvitaan myös pahenevaan hoiva-alan resurssipulaan. Varautumista uudenlaisiin uhkiin ja henkilöresurssitarpeisiin täytyy uudistaa. Tähän työhön tarvitaan kaikilta uudenlaista asennetta – yhteisöllisyyttä ja henkistä kriisivalmiutta.

Yhdistyksen yhteystiedot ja säännöt löytyvät kohdasta:

Säännöt

 

Leave a Reply