Kansalaispalvelu r y:n esitys hallitusohjelmaan koskien varusmiespalvelun ja siviilipalveluksen kehittämistä.Viime hallituskaudella kaksi komiteaa selvitti varusmies- ja siviilipalvelun kehittämistä ja uudistamista maassamme.
Molemmat komiteat tekivät lukuisia parannusehdotuksia varusmies- ja siviilipalveluksen uudistamiseksi sellaiseksi, että sen koulutus- ja harjoitusohjelmat  pystyisivät paremmin vastaamaan suomalaisen yhteiskunnan rauhanajan sekä kriisitilanteiden haasteisiin.
Tasavallan presidentti on esittänyt kantanaan, että varusmiespalvelun alkukoulutus olisi samansisältöinen kaikille. Sen jälkeen alokkailla olisi mahdollisuus valita varusmiespalvelu tai uusittu siviilipalvelus (yhteiskuntapalvelu). Myös puolustusvoimat ovat esittäneet varusmiespalvelun kehittämistä useampia vaihtoehtoja sisältäväksi.

Kansalaispalvelu r.y pitää tärkeänä, että komiteoiden ehdotukset otetaan huomioon valmisteltaessa hallitusohjelmaa.
Ensisijainen uudistusehdotuksemme on, että kutsuntakirje lähetetään koko ikäluokalle niin miehille kuin naisille.

Nykyinen lainsäädäntö ei myöskään anna naiselle valinnan mahdollisuutta vapaaehtoiseen siviili/yhteiskuntapalveluun. Nainen määrätään siviilipalveluun, mikäli hän keskeyttää vapaaehtoisen asepalvelun. Pidämme tätä tasa-arvolain vastaisena käytäntönä.
Tavoitteena tulee olla, että säädetään laki koko ikäluokkaa koskevasta kansalaispalvelusta. Kansalaispalvelulaki antaisi sekä miehille että naisille mahdollisuuden suorittaa kansalaispalvelu valinnaisesti joko ase- tai siviilipalveluna/yhteiskuntapalveluna. Lain toteutuminen lisää nuorten yhteiskuntavastuuta ja ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla nuorille mielekkään koulutus- ja harjoittelujakson tulevaa elämää varten.

 

Leave a Reply