Miten Kansalaispalvelu-ajatus näkyville hallitusohjelmaan?

NYT OLISI KIIRE SAADA VIESTIÄ HALLITUSOHJELMAN TEKIJÖILLE.

VOISITTEKO KOMMENTOIDA MIELUUMMIN HETI ;-)

Meillä on muutama kansanedustajalinkki neuvotteleviin puolueisiin ja voisimme laittaa tän eteenpäin hetimmite.

Onko teillä muilla linkkejä?

EHDOTUS TEKSTIKSI HALLITUSOHJELMAA VARTEN

Viime hallituskaudella kaksi komiteaa selvitti varusmies- ja siviilipalvelun kehittämistä ja uudistamista maassamme.
Molemmat  komiteat tekivät lukuisia parannusehdotuksia varusmies- ja siviilipalvelun  uudistamiseksi sellaiseksi, että sen koulutus- ja harjoitusohjelmat  pystyvät paremmin vastaamaan (suomalaisen yhteiskunnan) rauhanajan sekä kriisitilanteiden haasteisiin.
Tasavallan presidentti on esittänyt kantanaan, että varusmiespalvelun alkukoulutus olisi samansisältöinen kaikille. Sen jälkeen alokkailla olisi mahdollisuus valita asepalvelu tai yhteiskuntapalvelu. Myös puolustusvoimat ovat esittäneet varusmiespalvelun kehittämistä useampia vaihtoehtoja sisältäväksi.

Kansalaispalvelu r.y pitää tärkeänä, että komiteoiden ehdotukset otetaan huomioon valmisteltaessa hallitusohjelmaa.
Ensisijaisena/ tärkeimpänä parannus/uudistusehdotuksemme on, että varusmiespalvelun kutsuntakirje lähetetään koko ikäluokalle naisille ja miehille.

Tavoitteena tulee olla, että säädetään laki koko ikäluokkaa koskevasta kansalaispalvelusta. Kansalaispalvelulaki antaisi mahdollisuuden suorittaa kansalaispalvelu valinnaisesti joko ase- tai siviilipalveluna/yhteiskuntapalveluna. Lain toteutuminen lisää nuorten yhteiskuntavastuuta ja ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla nuorille mielekkään koulutus- ja harjoittelujakson tulevaa elämää varten.

Leave a Reply