Keskustanuorten Maisila: Yleinen yhteiskuntapalvelu asevelvollisuuden rinnalle

Keskustanuorten Maisila: Yleinen yhteiskuntapalvelu asevelvollisuuden rinnalle

 

09.07.2010

Tuhannet varusmiehet kotiutuvat tänään suorittamansa asepalveluksen jäljiltä ja samanmoinen sakki viettää viimeistä viikonloppua ennen maanantaista velvollisuuteen astumista. Kotiutumispäivät kirvoittavat kerta toisensa jälkeen keskustelua ja ajatuksia Suomen maanpuolustukseen ja erityisesti yleiseen asevelvollisuuteen liittyen.

Suomen puolustuspolitiikassa uudenlaiset haasteet ovat viime vuosina korostuneet eikä aseellinen hyökkäys naapurista enää 2010-luvulla tunnu kovin todennäköiseltä. Uudenlaiset uhat ovat muuttaneet turvallisuuskäsitystä, vaikkei geopoliittinen asemamme ole muuttunut miksikään. Nykytilanteessakin yleinen asevelvollisuus näyttäytyy ainoana mahdollisena vaihtoehtona. Laajan maantieteellisen alueen puolustaminen on ja pysyy omilla harteillamme, kansainvälisen yhteistyön syventymisestä huolimatta.

–          Tänään kotiutuvat varusmiehet ovat saaneet monipuolista koulutusta ja antaneet tärkeän panoksen isänmaan hyväksi. Huomiota on kuitenkin kiinnitettävä entistä enemmän palveluksen sisältöihin ja siihen, että kertynyt osaaminen pystytään hyödyntämään myös rauhan aikana esimerkiksi laajan ympäristökatastrofin sattuessa. Asevelvollisuuden on tarjottava sotataitojen, yleisten käyttäytymistaitojen, kuntokasvatuksen ja johtamiskoulutuksen lisäksi oikeita välineitä erilaisten siviilikriisien varalle. Palveluksen on oltava hyödyksi niin yhteiskunnalle kuin yksilöllekin, painottaa Keskustanuorten varapuheenjohtaja Carita Maisila.

Yleisen asepalveluksen rinnalle olisi kehitettävä yleinen aseeton yhteiskuntapalvelus, joka osaltaan korvaisi nykyisen siviilipalveluksen ja muokkaisi myös asepalvelusta. Yhteiskuntapalveluksessa koulutettaisiin koko ikäluokalle tarpeellisia taitoja kriisitilanteiden varalle.

–          Uudenlaisen palvelusmuodon kehittämisessä on paljon avoimia kysymyksiä, mutta yleinen velvollisuus palveluksen suorittamiseen takaisi sen, että kaikilla kansalaisilla on tietynlaiset perustaidot sota- ja kriisitilanteiden varalle. Yleinen palvelusvelvollisuus tasoittaisi nykyistä sukupuolien välistä epätasa-arvoa ja tarjoaisi sekä yhteiskunnalle, että yksilölle tarpeellista osaamista. Erilaisten palvelusvaihtoehtojen kestoa, suorittamistapaa ja sisältöjä on kuitenkin mietittävä tarkoin, jotta lopputulos on tarkoituksenmukainen, ideoi Keskustanuorten varapuheenjohtaja Carita Maisila.

Lisätietoja:

Carita Maisila, Keskustanuorten varapuheenjohtaja, 044 360 0022, carita.maisila(at)keskustanuoret.fi

Leave a Reply