Tasavallan presidentti Tarja Halonen otti kantaa asevelvollisuuden ja siviilipalvelun kehittämiseen

Alla on ote tasavallan presidentti Tarja Halosen puhe 197. maanpuolustuskurssin avajaisissa 7.3.2011. Hän näkee, että sekä asepalveluksessa, että siviilipalveluksessa tulee huomioida paremmin kriisinhallinta ja palvelusmuotojen kehittämistyössä tulee ottaa huomioon myös naisten kasvanut kiinnostus turvallisuustehtäviin.

…..

Ote puheesta:

Puolustuksemme on säilyttävä uskottavana. Yleiselle asevelvollisuudelle on perinteisesti ollut laaja kansalaisten hyväksyntä ja tuki. Maanpuolustustahto on pysynyt korkeana. Viimeisimmät tulokset vuosittaisessa kyselytutkimuksessa, jossa selvitetään suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta osoittavat jonkin verran muutoksia suhtautumisessa yleiseen asevelvollisuuteen. Vuonna 2010 yleistä asevelvollisuutta kannatti 63 prosenttia vastaajista, kun luku on muuten koko 2000-luvun ollut yli 70 prosenttia. Vastaavasti valikoivan, ei koko ikäluokkaa kattavan, varusmiespalveluksen kannatus oli viime vuonna kasvanut 16 prosentista 27 prosenttiin.

Mielestäni nämä tutkimustulokset kannattaa huolellisesti analysoida – ja selvittää, onko ilmassa merkkejä suuremmastakin asennemuutoksesta. Samalla kannattaa katsoa tulevaisuuteen. Uudenlaiset uhkakuvat, nykyaikainen häiriöille aikaisempaa herkempi yhteiskunta ja sietokynnykseltään jossain määrin matalampi väestö on vaativa yhdistelmä. Puolustusvoimien uudistamistyö kannattaisi tehdä yhteensopivaksi siviilipalveluksen kehittämisen kanssa.

Varusmiesten määrä vähenee jo ikäluokkien pienenemisenkin kautta. Toisaalta ihmiset ovat vastuullisia ja haluavat toimia yhteiskunnan kannalta hyödyllisesti. Muita palvelusmalleja tarvittaisiin täydentämään vähenevää varusmiespalvelusta. Monella nuorella voisi olla hyviä edellytyksiä suorittaa esimerkiksi nykyistä paljon vaativampikin siviilipalvelus. Palvelumuutoksilla olisi todennäköisesti vaikutusta toinen toisiinsa. Tavoitteena tulisikin olla kokonaisturvallisuuden kannalta myönteinen lopputulos.

Palvelusmuotojen kehittämistyössä tulee ottaa huomioon myös naisten kasvanut kiinnostus turvallisuustehtäviin. Sukupuolten välinen sekä muu tasa-arvo palvelutehtävissä on sekä minun että puolustusvoimien yhteisenä kiinnostuksen kohteena.

Tags:

Leave a Reply