Puheloinen: Armeijaa käytettävä laajalti yhteiskunnan tarpeisiin

Armeijan henkilöstöä ja kalustoa tulee ”päätehtävän salliessa” käyttää muihinkin yhteiskunnan tarpeisiin, linjasi puolustusvoimien komentaja, kenraali Ari Puheloinen Helsingissä maanantaina.

Puheloinen sanoi puheessaan 196. maanpuolustuskurssin avajaisissa, että puolustusvoimien ja muun yhteiskunnan raja-aitoja tulisi laskea nykyisestä.

Puolustusvoimat olisi Puheloisen mielestä nähtävä entistä selvemmin monipuolisesti verkottuneen yhteiskunnan osana, eikä erillisenä osa-alueena.

”Saavutettavat hyödyt ovat kiistattomat. On selvää, että näihin kysymyksiin paneudutaan huolella myös tulevan puolustusvoimauudistuksen suunnittelussa”, Puheloinen ennakoi.

Nykyisin puolustusvoimat antaa virka-apua muille viranomaisille keskimäärin 400–500 kertaa vuodessa.

Apu liittyy usein valvontaan tai etsintöihin, viestijärjestelmiin, öljyntorjuntaan, vaarallisten aineiden analysointiin, palontorjuntaan, pelastukseen tai raivaustöihin.

Puolustusvoimilta sujuu myös rakentaminen, ensihoito ja evakuointi, maa-, meri- ja ilmakuljetukset, vartiointi, majoittaminen ja huoltopalvelut sekä asiantuntija-apu, Puheloinen listasi.

”Sanalla sanoen, paljon sellaisia suorituskykyjä, joita muilla viranomaisilla ei ole ja joita ei ole taloudellisesti järkevää rakentaa päällekkäisiksi useille viranomaisille.”

Viime vuoden lopulla päivitetyn yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan puolustusvoimien tulee osallistua lukuisiin yhteiskunnan kannalta strategisiin tehtäviin.

Tällaisia strategiamietinnössä listattuja toimintoja on iso liuta: meripelastustoiminta, hätäkeskustoiminta, öljy- ja kemikaalionnettomuudet, rajaturvallisuus, valtionhallinnon tietotekniikkatoiminnat, elintärkeä teollisuus- ja palvelutuotanto, asuminen ja rakentaminen, työvoima-asiat, terveysuhat, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito.

”Jo yksistään näihin tehtäviin sisältyy puolustusvoimien yhteistoimintaa kahdeksan eri ministeriön kanssa.”

Artikkeli HS:ssa 25.1. Puheloisen kanta tukee mielestäni hyvin kansalaispalvelun toteuttamista tulevaisuudessa.

Matti Ihamuotila

Leave a Reply