Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmä perustettu

Siviilipalveluksen toteutus on ollut todellinen häpeäpilkku suomalaisessa asevelvollisuudessa ja se tuleekin pikaisesti uusia niin, että jokainen hyvillä mielin voi sen suoritettuaan todeta kansalaisvelvollisuutensa tulleen hoidettua oikeudenmukaisesti ja mielekkäällä tavalla.

Tehtäväksianto on seuraava:

Siviilipalveluksen kehittämistä varten työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää siviilipalvelusjärjestelmän kehittämismahdollisuudet, mukaan lukien siviilipalveluksen pituuteen liittyvät kysymykset. Selvitystyössä työryhmän on arvioitava siviilipalvelusvelvollisten tosiasiallista sijoitettavuutta poikkeusoloissa sekä mahdollisuutta luoda siviilipalvelukseen ja asevelvollisuuteen yhtenäisiä koulutussisältöjä.
Koulutuksen sisällön ja työpalvelun kehittämisessä työryhmän on otettava huomioon yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen strategia YETT (VN:n periaatepäätös 23.11.2006) ja sisäisen turvallisuuden oh-jelma 2008-2011 sekä arvioitava puolustusministeriön asettaman asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia selvittäneen työryhmän ehdotusten vaikutuksia siviilipalvelusjärjestelmään.

Asiaan voi tutustua myös sivustolla

http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iID=16262&tVNo=1&sTyp=Selaus

Työryhmän jäsenet ovat:

Luoma, Raimo ylijohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Puheenjohtaja
Alho, Sari ylitarkastaja työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Aromaa, Eekku pääsihteeri Suomen Sadankomitea ry Jäsen
Cronberg, Tarja kauppatieteen ja tekniikan tohtori Jäsen
Ari, Kerkkänen johtaja Kriisinhallintakeskus Jäsen
Kolimaa, Maire neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Kotipelto, Hannu Project Manager Crisis Management initiative (CMI) Jäsen
Raijas, Tiina erityisasiantuntija puolustusministeriö Jäsen
Reijonen, Mikko johtaja Lapinjärven koulutuskeskus Jäsen
Siivola, Heli neuvonantaja ulkoasiainministeriö Jäsen
Virtanen, Vesa everstiluutnantti Pääesikunta Jäsen
Lounema, Tomi kaupallinen neuvos työ- ja elinkeinoministeriö Sihteeri

Kansalaispalvelusivusto tarjoaa mielellään tilaa asiasta keskustelulle.

Matti Ihamuotila

Espoo

Leave a Reply