Kirja Työtytöistä, joiden piirissä kansalaispalveluajatus syntyi

Tänään 31.8. 2010 on julkistettu uusi kirja

Työtytöt, Tytöt isänmaan palveluksessa 1941-1945.

Silloin sodan aikana…

”Oli vain käytävä käsiksi siihen mitä eteen tuli.”

Nuorten naisten vapaaehtoinen työpalvelu alkoi helmikuussa 1941. Viiden sotavuoden aikana vapaaehtoiset 17 – 25-vuotiaat naiset osallistuivat isänmaan puolustamiseen eri puolilla Suomea sijaitsevissa työpalvelukeskuksissa, joista heidät ohjattiin käytännön töihin erilaisiin kohteisiin.

Miesten ollessa rintamalla työtyttöjen tehtävät määräytyivät pitkälti poikkeusajan vaatimusten mukaisesti. He saivat työpalvelukeskuksissa monipuolista teoreettista ja käytännön opetusta ennen lähtöään työkoteihin ja laitoksiin sodasta kärsivien ihmisten avuksi. Sodanaikainen pula-aika toi lisänsä ankariin olosuhteisiin, jolloin jokaisen kansalaisen työpanosta tarvittiin  Suomen itsenäisyyden pelastamiseksi.

Työtytöt osallistuivat mm. Karjalan kannaksen raivaus- ja jälleenrakennustöihin syksyllä 1941, jolloin karjalaiset ensimmäisen kerran palasivat takaisinvallatuille kotikonnuilleen.

Kainuun sotatoimialueella Suomussalmen työpalvelukeskuksen työtytöt olivat mukana väestön evakuoinneissa turvaan partisaanien ja desanttien hyökkäyksiltä. Lisäksi he auttoivat  sadonkorjuu- ja karjanhoitotöissä, osallistuivat lasten ja vanhusten hoitoon, valmistivat ruokaa pula-ajan raaka-aineista ja pesivät pyykit olosuhteissa, jotka nykylukijasta tuntuvat kivikautisilta. Lisäksi he opastivat ihmisiä selviytymään arjesta sodan aikana.

Kirjassa entiset työtytöt kertovat niin kommelluksista ja hauskoistakin sattumuksista kuin pelottavista ja järkyttävistä tilanteista, joihin he joutuivat työpalveluaikanaan.

Työtyttöjen kokemukset täydentävät osaltaan kuvaa sodanaikaisesta yhteiskunnasta ja naisten ainutlaatuisesta panoksesta kotirintamalla.

Tällaista yhteisöllisyyttä tarvitaan yhä edelleenkin. Ajatus jokaista nuorta koskevasta KANSALAISPALVELUSTA on syntynyt työtyttöjen piirissä ja toteutuessaan kansalaispalvelu edistäisi suomalaisten yhteisöllisyyttä läpi elämän.

Sinikka Paavilainen

Työtytöt

Tytöt isänmaan palveluksessa 1941-1945.

Minervakustannus, elokuu 2010.

s. n. 290 plus 16-sivuinen kuvaliite, ovh n. 31 €.

Leave a Reply