Kansalaispalveluaate syntyi NAISTEN TOIMESTA kauan sitten; Naisten vapaaehtoinen työpalvelu vv. 1941-1945

Naisten työvalmiusliitto toi Suomeen 1940-luvulla työpalveluaatteen. Perustettiin 12 leirikeskusta, joissa vapaaehtoiset nuoret naiset saivat kuuden kuukauden ajan teorian ja käytännön opetusta kodinhoidossa, käsitöissä. ruoanlaitossa. lastenhoidossa ja puutarhanhoidossa. Käytännön työharjoittelu tapahtui leirikeskuksessa ja kotiavustajina ympäristön kodeissa. Vv. 1941-1945 yhteensä 1450 17-25 vuoden ikäistä naista suoritti 6 kk:n työpalvelun.

Meidän entisten työtyttöjen keskuudessa heräsi ajatus nykyaikaan soveltuvasta kansalaispalvelusta, joka käsittäisi valinnaisesti asepalvelun tai siviilipalvelun hoito- ja hoivalaitoksissa, lasten tai vanhusten päiväkodeissa, pakolaiskeskuksissa, ympäristönhoidossa, kansalaisjärjestöissä tai kotiavustajina. Olemme esittäneet asiaa useille ministereille ja kansanedustajille jo yli 20 vuoden aikana. Suhtautuminen on ollut positiivista mutta lakiesitystä poliitikot eivät ole saaneet aikaanL

Lakisääteisellä kansalaispalvelulla saavutettaisiin seuraavat edut:

–        nuorten syrjäytyminen estyy

–        ammatinvalinta helpottuu

–        työllisyys paranee

–        työllistyminen palvelun jälkeen helpottuu

–        nuorten yhteiskuntavastuu lisääntyy

–        uusavuttomuus vähenee

Kansalaisyhteiskunta toimii parhaiten, jos sen jäsenet on kasvatettu yhteisvastuuseen.

Espoo 22.2.2010

Leea Rauvala, 87

Suorittanut työpalvelun TPK Pirkkalassa 1941

Leave a Reply