Kansalaispalvelu edistäisi yhteiskuntaa

Haluan esittää muutaman mietteen kansalaispalvelun puolesta, koska kansalaispalvelun ideasta löytyy paljon nimenomaan yhteiskuntaamme auttavia ja sitä kautta edistäviä asioita.

Yhteiskunnasta löytyy sellaisia aloja ja toimintoja, jotka auttavat yhteiskuntaamme erityisen paljon. Ei pidä miettiä työurien pidentämisiä tai aikaistamisia liian pelkistetyillä näkökannoilla, vaan on myös mietittävä kokonaisuutta ja muita hyviä puolia, kuin vain esimerkiksi opiskelujen vuotta aikaistamisen kautta pidennetyn työuran taloudellisia etuja.

Otetaan esimerkiksi lääkärinkoulutus. Lääkärit ovat ensiarvoisen tärkeä osa yhteiskuntaa ja toimivaa yhteisöä. Lääkäreitä koulutetaan paljon, mutta he eivät sijoitu tasaisesti ympäri yhteiskuntaa, sanalla sanoen siis pienempiin ja syrjäisempiin kuntiin. Tätä asiaa voisi auttaa kansalaispalvelu. Lääkärinkoulutus on arvokas asia, joka tuottaa lääkärille pitkällä aikavälillä paljon. Mielestäni lääkäreiden koulutukseen voisi lisätä kansalaispalveluosion, jossa lääkäri tekisi vuoden verran työtään yhteisön hyväksi esimerkiksi sellaisella paikkakunnalle, jonne ei ole saatu muuta lääkäriä. Tai sellaisessa terveysasemalla, jossa olisi paljon apua tarvitsevia asiakkaita mutta vähän lääkäreitä sairaslomien tms. syiden vuoksi.  Tällainen kansalaispalvelu edistäisi hyvinvointiyhteiskunnan säilymistä.

Mitä tulee talousajattelun korostumiseen näinä aikoina, tuntuu jotenkin siltä, että kilpailulainsäädännön aulius on paha asia terveyspalveluissa. On oikein, että työstä saa palkkaa ja että siihen pitää pystyä vaikuttamaan ajan kanssa omalla panoksellaan, mutta tällä hetkellä järjestelmä tuntuu yhä enemmän ajautuvan yksityisen terveydenhuollon puolelle. Muutos huolestuttaa, koska se eriarvoistaa yhteiskuntaa pitkällä tähtäimellä todella paljon. Ei kovinkaan monella ole varaa yksityisiin lääkäripalveluihin. Varakkuuden tuomaan luokitteluun yhteiskunnassamme ei ole mitään syytä syöksyä. Näen siis nykytilanteessa, että yksityinen sektori imee niin tehokkaasti lääkäreitä puoleensa, että julkinen sektori on hätää kärsimässä.

Asevelvollisuus on piirre, mitä nykypäivän keskustelussa on jonkin verran esitelty nimenomaan yhteiskunnan taloudellista kehitystä jarruttavana tekijänä. On hienoa ja tärkeää, että asepalveluksen roolia, luonnetta ja tarpeellisuutta pohditaan ja että siitä käydään keskustelua. Henkilökohtaisesti toivon, että järjestelmä säilyisi jatkossakin – jo ihan tasa-arvon ja (mies-)kansalaisten fyysisen kunnonkin puolesta. Missäpä muualla pakotetaan liikkumaan urakalla ja missä näkee kaiken maailman hiihtäjää. Mutta järjestelmää voisi joustavoittaa yleisen kansalaispalvelun suuntaan, joka koskisi myös naisia. Miehille asepalveluksen roolia tulisi tietysti korostaa ensisijaisena vaihtoehtona suorittaa kansalaispalvelus.

Kansalaispalvelusta löytyy myös huonoja puolia, joita on myös syytä pohtia, koska huonosti toteutettu kansalaispalvelu ei toteuta tarkoitustaan. Tähän kategoriaan kuuluu esimerkiksi into asevelvollisuuden suorittamisen pienentymiseen tulevaisuudessa. Tällöin maan hallitus sekä puolustusvoimat joutuisivat miettimään uudelleen valintoja ja tavoitteita. Esimerkiksi kelvatkoon Saksa, jossa siviilipalvelus on suosittu tapa suorittaa palvelus varusmiespalveluksen sijaan.

Hankkeen vastustajat tulevat myös vastustamaan kansalaispalvelua sillä perusteella, että se viivästyttää ihmisten osallistumista työelämään – jos siis ihminen suorittaisi kansalaispalveluksen esimerkiksi heti lukion tai ammatillisen koulutuksen jälkeen. Parhaassa ja loogisimmassa tapauksessa kansalaispalvelussa pääsisi heti oman alan työhön käsiksi, mutta huonoimmassa tapauksessa näin ei kävisi. Siitä huolimatta yhdyn kaikkiin niihin etuihin, mitä olette luetelleet www-sivujenne etusivulla.

Tärkeää olisi mahdollisimman laaja poliittinen rintama kansalaispalvelun tueksi. Sen toteuttamiseen myös tarvitaan yhteiskunnan eri toimijoita: julkista sektoria, yksityistä sektoria sekä kolmatta sektoria. Esimerkiksi toiminta SPR:n tai jonkin lasten hyvinvointia edistävän järjestön riveissä olisi hyödyllinen tapa auttaa.

Kansalaispalvelu olisi oiva tapa edistää yhteiskuntaamme, koska se lisäisi tasa-arvon ja sitä kautta yhteisöllisyyden tunnetta. Me itse vaikutamme omalla työllämme ja esimerkillämme siihen yhteiskuntaan, jossa elämme. Tehkäämme siis se vielä paremmaksi.

Teemu Häkkinen, Jyväskylä

Leave a Reply