TEESEJÄ KANSALAISPALVELUN PUOLESTA

Kansalaispalvelu on ajatus ja visio uudenlaisesta kansalaisyhteiskunnasta, jonka eteen teemme työtä. Kansalaispalvelu on vaihtoehto nykyiseen epätasa-arvoiseen ja jäykkään asevelvollisuuteen. Tavoitteenamme on saada jokainen suomalainen auttamaan sekä toisiaan että omaa yhteisöään selviytymään paremmin tulevaisuuden haasteista.
Tulevaisuudessa Suomessa tulee varautua maanpuolustuksen lisäksi uudenlaisiin kriiseihin kuten terroritekoihin, öljykatastrofeihin, säteilyonnettomuuksiin, pitkäaikaisiin laajoihin sähkökatkoksiin, vesistöjen saastumiseen, tietoverkkokatastrofeihin, jne. Ennakoimattamien suurten katastrofien hoitamiseen tarvitaan virallisten organisaatioiden lisäksi tavallisten kansalaisten apua. Odotettavissa olevan eliniän kasvaessa kansalaisten apua tarvitaan myös pahenevaan hoiva-alan resurssipulaan. Varautumista uudenlaisiin uhkiin ja henkilöresurssitarpeisiin täytyy uudistaa. Tähän työhön tarvitaan kaikilta uudenlaista asennetta – yhteisöllisyyttä. Eräs keino yhteisöllisyyden toteuttamiseksi on kaikkia suomalaisia koskeva KANSALAISPALVELU. Tämän velvoitteen jokainen suomalainen, mies tai nainen, voi suorittaa joko varusmiespalveluna tai yhteiskuntapalveluna.

Kansalaispalvelulla on monia myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia:

 • Yhteiskunnassamme korostuu nykyisin yksilökeskeisyys, itsekkyys ja omanvoiton pyynti. Kansalaispalvelulla opetettaisiin nuoria yhteisöllisyyteen, yhteisvastuuseen ja lähimmäisen auttamiseen.
 • Varusmiespalvelun ja eri-arvostetun siviilipalvelun vastakkainasettelu häviää, kun yhteinen kansalaispalvelu sisältää tasavertaiset vaihtoehdot, varusmiespalvelun ja yhteiskuntapalvelun. Tasavertaisesti kohdellut palvelumuodot vapauttavat nuoret myös ulkoisesti asetetuilta omantunnonsyiden pohdiskeluilta.
 • Erilaisten ja monipuolisten palvelutehtävien hoitaminen sisältää paljon ihmisten kanssa toimimista, mikä lisää nuorten ymmärrystä ja positiivista asennetta yhteiskunnan moniin toimintoihin.
 • Yhdessä suoritettu kansalaispalvelu opettaa monille nykyisten pienperheiden, yksi tai kaksi lasta, nuorille yhdessä toimimista ja yhdessä olemista.
 • Kansalaispalvelun suorittaminen lisää ihmisten tunnetta omasta tärkeästä roolista yhteiskunnan toimijana turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
 • Mielekkäillä, motivoivilla ja fyysisen kunnon huomioivilla kansalaispalvelutehtävillä voidaan pienentää varusmies- ja siviliipalvelun suuria keskeyttämislukuja.
 • Naisten osuus kaikissa yhteiskunnan tehtävissä, esimerkiksi johtotehtävissä, on lisääntynyt nopeasti. Siksi onkin luonnollista, että naiset osallistuvat tasavertaisesti miesten rinnalla kansalaispalvelun suorittamiseen. Kaikille pakollisen kansalaispalvelun yhteiskuntapalveluvaihtoehdon kautta nykyinen naisten vapaaehtoinen asepalvelus säilyy.
 • Kansalaispalvelu voi sisältää monipuolisesti erilaisia yhteiskunnalle tärkeitä koulutussisältöjä. Palvelukokemus yhdessä koulutuksen kanssa voi auttaa monia nuoria ammatinvalinnassa. Kansalaispalvelu voi ammattiinohjauksen lisäksi synnyttää myös elinikäisen jossain kansalaisjärjestössä toteutuvan ”yhteiskuntatalkooharrastuksen”.
 • Kaikkia kansalaisia koskeva kansalaispalvelu edesauttaa erilaisista lähtökohdista (maaseutu vs. kaupunki, maahanmuuttaja vs. syntyperäinen suomalainen, korkea akateeminen koulutus vs. peruskoulu jne.) tulevia miehiä ja naisia ymmärtämään yhteiskunnan erilaisia sosiaalisia rakenteita, mikä on hyödyksi tulevaisuuden monikulttuurisessa ja moniosaamista vaativassa työympäristössä.
 • Suomi tarvitsee ja Suomeen tulee jatkossa yhä enemmän maahanmuuttajia. Yhteisen kansalaispalvelun suorittaminen auttaa kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja sitä voidaan pitää myös ehtona kansalaiseoikeuksien saamiselle. Kansalaispalvelutoiminnan kautta voidaan vähentää myös etnisten ryhmien eriytymistä ja tehostaa suomenkielen, toimintatapojen ja kulttuurin omaksumista.
 • Kansalaispalvelu yhteisöllisyyttä läpi elämän!

Kansalaispalveluryhmä

2 Responses to “TEESEJÄ KANSALAISPALVELUN PUOLESTA”

 1. Mies vailla tasa-arvoa Says:

  Joko olette huomanneet lukea tämän päivän Iltalehden (18.02.2010)? Varmaan virkistäisi mieltänne, kun olette näin hienot sivutkin kehittäneet. Heti siinä pääkirjoitus sivun jälkeen oleva aukeama -kissankokoisin kirjaimin:

  TASA-ARVOINEN ARMEIJA.

  Pistetäänpä vielä tähänkin hienoon tiivistelmään perään muutama laki (Eu lait, perustuslakimme sekä vielä hallitusohjelmammekin vaati jo muutoksia joita tekin ajatte)

  EU LAIT
  ”EY-tuomioistuin on määritellyt (päätös C-285/98 11.1.2000), että aseellinen palvelu on yhtä lailla sopivaa miehille ja naisille.”

  Ja tässä ei siis olla edes huomioitus vielä sitä naisille luonnostaankin sopivampaa siviilipalvelus vaihtoehtoa.

  SUOMEN TASA-ARVOLAKI
  Suomessa Perustuslain 6 § 2 momentti sanoo: Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan SUKUPUOLEN, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, VAKAAMUKSEN, terveydentilan, MIELIPITEEN, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

  SUOMEN PERUSTUSLAKI
  Luvussa 2 on turvattu seuraava oikeus kaikille – YHDENVERTAISUUS ja SYRJIMÄTTÖMYYS lain edessä – ja tähän asiaan perustuu koko Suomen laki.

  SEKÄ SUOMEN NYKYINEN HALLITUSOHJELMA
  ”Miehillä ja naisilla on oltava yhtäläiset edellytykset kaikilla elämänalueilla.”

  PS. Miksi ette muuten kutu Timo T A Mikkosta joukkoonne? Siinä saisitte samalla hyvän julkisen asianajajan itsellenne?

 2. Naissiviilipalvelus nyt hoitoalalle! Says:

  On tosiaankin käsittämätöntä 2010 luvun (sukupuolineutraalissa) maailmassa monestakin syystä, että miksei naisilla, ”maahanmuuttajilla” ja Ahvenamaalaisilla ole mitään tasa-arvoista pakollista kansalaisvelvollisuutta perusmiesten tapaan?

  Hieman mietittävää asian tiimoilta:

  SUOMEN MIESTEN TILANNE:

  http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2010/04/07/miehet-painavat-toita-niska-limassa–naiset-eivat/20104864/139
  ”Miehet tekevät selvästi enemmän töitä kuin naiset – vuodessa jopa 30 prosenttia naisia enemmän. Tällä raadannallaan miehet pitävät pystyssä hyvinvointiyhteiskunnan”

  NAISET -30% VÄHEMMÄN TÖITÄ, EI KANSALAISVELVOLLISUUTTA JA ”KIITOKSEKSI” MIEHILLE TÄSTÄ VIELÄ KOKO MAAILMAN PAHIN ELÄKEPOMMI MAKSETTAVAKSI:

  http://www.taloussanomat.fi/raha/2010/01/24/elakkeista-on-luvattu-liikoja/20101068/139?offset=0#comments
  ”Eläkejärjestelmä ajautuu talouskriisiin, täräyttää asian kiertelemättä eläkejärjestelmän keskeisiin vaikuttajiin vuosikaudet kuulunut Tarmo Pukkila … Pukkila tietää, mistä puhuu, sillä hän on 16 viime vuotta ollut eläkealaa säätelevän sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja. – Parin vuosikymmenen kuluttua eläkkeellä on 600 000 suomalaista enemmän kuin nyt, ja samaan aikaan työikäisten määrä supistuu sadoilla tuhansilla, tiivistää Pukkila ongelman ytimen. ”

  http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2010/04/32305
  ”15 vuoden päästä jopa 450 000 suomalaista työskentelee sosiaali- ja terveysalalla, kertoo tuore arvio. Työvoiman lisätarve alalla on huikea. 120 000 uuden työntekijän palkkaaminen vaatii, että … töihin tarvitaan kaikki neljän vuoden aikana syntyneet tytöt … terveysalan kasvun moottori on väestön nopea ikääntyminen. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuodesta 2005 vuoteen 2025 peräti 70 prosenttia. Samaan aikaan koko väestö kasvaa vain 10 prosenttia. Sosiaali- ja terveyssektorin nopean kasvattamisen ongelmia ovat kustannukset, massiivinen koulutustarve ja työvoiman mahdollinen kaikkoaminen muilta aloilta.”

  http://www.uusisuomi.fi/raha/89211-suomen-naisista-tuli-iso-ongelma
  ”Suomeen on kehittymässä eläkepommi, jonka aiheuttajia ovat erityisesti nuoret aikuiset. Ilmiöstä kertovan Kauppalehden mukaan ongelmia on erityisesti nuorilla naisilla.”

  AHVENAMAALAISIIN LIITTYEN:

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Ahvenanmaalainen+saa+valtiolta+eniten/1135256188594
  ”Ahvenanmaa saa Suomen maakunnista henkeä kohden selvästi eniten valtion rahaa. Vuonna 2008 valtion menot jokaista ahvenanmaalaista kohden olivat 13 225 euroa, kun koko maassa keskimäärin menot asukasta kohden olivat 6 997 euroa, Tilastokeskus kertoi tällä viikolla.”

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Veroparatiisi
  ”Rahanpesuun liittyvää väitöskirjaa valmistelevan Matti Korhosen ja asiaa tutkineen tietokirjailija Matti Ylösen mukaan Nordealla on laajat veroparatiisiverkostot Jerseyssä, Luxemburgissa ja Liechtensteinissa… Korhonen ja Ylönen laskevat Merrill Lynchin tekemän sijoitusten keskimääräisen rahanpesuarvion ja Tilastokeskuksen omaisuuslukujen perusteella, että suomalaisilla voi olla veroparatiiseissa jopa 5,1 miljardia euroa …”

Leave a Reply