Yleisen asevelvollisuuden tulevaisuus Suomessa vahva

Maanpuolustuskorkeakoulussa opettavan kapteeni Jarno Limnéllin mukaan Suomen tarve sotilasvoimille säilyy vankkumattomana. Naapurivaltio Ruotsi on ilmoittanut turvaavansa puolustuksensa 50 000 hengen nopean toiminnan joukoilla. Limnéllin mukaan vastaava ei toimisi Suomessa.

−       On moniakin syitä, miksi Suomessa halutaan pitää vahvaa ja määrältään suurta reserviläisarmeijaa. Keskeinen tekijä on maantieteellinen sijainti suurvallan naapurina, sanoo Limnéll.

Asevelvollisuuden uudistamiseen Limnéllin kanta on kuitenkin myönteinen, ja hän huomauttaa perinteisen sotilaallisen uhan todennäköisyyden olevan tänä päivänä pieni. Yhtenä vaihtoehtona asepalvelulle on esitetty yleistä kansalaispalvelua, johon Limnéll asennoituu positiivisesti, vaikka muistuttaakin, että päätösten tulee perustua faktoihin.

−       Mielestäni on hyvä, että asevelvollisuuden tulevaisuudesta keskustellaan. Päätösten tulee kuitenkin perustua konkreettisiin uhka-arvioihin ja siihen, millaisiin tehtäviin joukkoja olisi tarvetta kouluttaa, Limnéll muotoilee.

Yleinen kansalaispalvelu korvaisi vain miehiä koskevan asevelvollisuuden ja kuuluisi myös naisille. Varusmiespalvelu ja siviilipalvelu säilyisivät kansalaispalvelumuotoina. Kansalaispalvelun tavoitteina olisi kansalaisten kriisivalmiuksien parantaminen, syrjäytymisen ja työttömyyden ehkäiseminen sekä hoivatyövoiman lisääminen.

Vastauksia uudenlaisiin haasteisiin

Yleisen kansalaispalvelun hanketta jo 20 vuotta ajaneen Leea Rauvalan kanssa eduskunnassakin vierailleen Matti Ihamuotilan mukaan yleinen kansalaispalvelu toisi erilaisissa olosuhteissa elävät ihmiset lähemmäs toisiaan ja kaventaisi kuilua pienempi- ja suurempituloisten välillä.

−       Olemme olleet paljon tekemisissä poliitikkojen kanssa, mutta tapaamamme henkilöt eivät ole uskaltaneet lähteä aktiivisesti liikkeelle, vaikka vastaanotto onkin ollut myönteistä, sanoo hankkeen nettisivuja ylläpitävä Ihamuotila.

Puolustusministeri Jyri Häkämies on asettanut reservin yliluutnantin Risto Siilasmaan johtamaan työryhmää, joka selvittää asevelvollisuuden uudistamista. Esitys on valmis syksyllä 2010.

Anni Rajasto

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Leave a Reply