Sivarit – uhka vai mahdollisuus

KALEVA pitää presidentti Tarja Halosen ehdotusta siviili- ja sotilaspalveluksen osittaista yhdistämistä jatkokehittelyn arvoisena.

”Maata voi puolustaa monin tavoin. Arvio kriisien luonteen muuttumisesta on sitä paitsi aivan oikea.”

”Aseellinen hyökkäys Suomea vastaan ei ole todennäköinen. Sen sijaan ympäristökatastrofit, järjestynyt rikollisuus, epidemiat ja nettihyökkäykset aiheuttavat melkoisella varmuudella myös Suomelle uudenlaisia harmeja, joita ei voi torjua pelkin kovan turvallisuuden keinoin.”

”Siviilipalveluun hakeutuvista voisi hyvinkin löytyä osaamista ja innostusta kokonaan uudenlaisiin tehtäviin, joilla voi lisätä maan turvallisuutta ja jotka eivät ole ristiriidassa kenenkään henkilökohtaisen vakaumuksen kanssa.”

Leave a Reply