Archive for joulukuu, 2010

Kansalaispalvelu-ryhmä kutsuttu kuultavaksi koskien SIVIILIPALVELUN KEHITTÄMISTÄ

perjantai, joulukuu 10th, 2010

Työministeri Sinnemäki on asettanut työryhmän kehittämään siviilipalvelua.
Kansalaispalveluryhmä on saanut kutsun kuulemistilaisuuteen, joka on 12.1.2011.

Luonnostelemme kannanoton hankkeeseen 7.1. mennessä, jolloin se on toimitettava työryhmälle.

Nyt sinunkin apusi olisi tarpeen.

Siviilipalvelus nykymuodossa on häpeäpilkku suomalaisen asevelvollisuuden suorittamisessa.

Tulevaisuudessa siviilipalvelun, jatkossa mielestämme yhteiskuntapalvelun, suorittaminen maamme kannalta mielekkäissä tehtävissä tulee olla ehdoton vaatimus.

Kun lähitulevaisuudessa ei olle mahdollisuutta siirtyä www.kansalaispalvelu.fi – sivustoilla esitettyyn menettelyyn, tulisi nyt kuitenkin ottaa askel kohti parempaa järjestelmää.

Muutama ehdotuksemme olisi :

1. Kutsu kutsuntoihin lähetettäisiin sekä miehille, että naisille

2. Koko asevelvollisuutta suorittavan ikäluokan koulutus alkaa yhteisellä jaksolla, jonka aikana nuoret voivat vielä valita suorittavatko varusmiespalvelun vai yhteiskuntapalveluun.

3. Kutsuntaan vapaaehtoisesti tulleille naisille tarjotaan vapaaehtoisen varusmiespalvelun ohella myös vapaaehtoista yhteiskuntapalvelua.

4. Yhteiskuntapalvelun voisi varusmiespalvelusta poiketen suorittaa useammassa muutaman kuukauden jaksossa useamman vuoden aikana huomioiden opiskelutilanteen tai työttömyys/työllisyystilanteen.

5. Yhteiskuntapalvelun palveluvaihtoehtoja haetaan laaja-alaisesi eri ministeriöiden piiristä. Mm. järjestöistä, jotka saavat OKM:ltä valtionapua.

Ilomielin otamme vastaan mielipiteitä ja ehdotuksia kotisivullemme.

Yhteiskuntapalvelussa voitaisiin varmasti valmistautua moniin kriisinhallintatehtäviinkin, jotka eivät edellyttäisi aseellista koulutusta.

Tehdään huonon maineen saaneesta siviilipalveluksesta kunniakas kansalaisvelvollisuus – yhteiskuntapalvelu!

Kansalaispalveluryhmän puolesta
Matti Ihamuotila