Archive for elokuu, 2010

Kirja Työtytöistä, joiden piirissä kansalaispalveluajatus syntyi

tiistai, elokuu 31st, 2010

Tänään 31.8. 2010 on julkistettu uusi kirja

Työtytöt, Tytöt isänmaan palveluksessa 1941-1945.

Silloin sodan aikana…

”Oli vain käytävä käsiksi siihen mitä eteen tuli.”

Nuorten naisten vapaaehtoinen työpalvelu alkoi helmikuussa 1941. Viiden sotavuoden aikana vapaaehtoiset 17 – 25-vuotiaat naiset osallistuivat isänmaan puolustamiseen eri puolilla Suomea sijaitsevissa työpalvelukeskuksissa, joista heidät ohjattiin käytännön töihin erilaisiin kohteisiin.

Miesten ollessa rintamalla työtyttöjen tehtävät määräytyivät pitkälti poikkeusajan vaatimusten mukaisesti. He saivat työpalvelukeskuksissa monipuolista teoreettista ja käytännön opetusta ennen lähtöään työkoteihin ja laitoksiin sodasta kärsivien ihmisten avuksi. Sodanaikainen pula-aika toi lisänsä ankariin olosuhteisiin, jolloin jokaisen kansalaisen työpanosta tarvittiin  Suomen itsenäisyyden pelastamiseksi.

Työtytöt osallistuivat mm. Karjalan kannaksen raivaus- ja jälleenrakennustöihin syksyllä 1941, jolloin karjalaiset ensimmäisen kerran palasivat takaisinvallatuille kotikonnuilleen.

Kainuun sotatoimialueella Suomussalmen työpalvelukeskuksen työtytöt olivat mukana väestön evakuoinneissa turvaan partisaanien ja desanttien hyökkäyksiltä. Lisäksi he auttoivat  sadonkorjuu- ja karjanhoitotöissä, osallistuivat lasten ja vanhusten hoitoon, valmistivat ruokaa pula-ajan raaka-aineista ja pesivät pyykit olosuhteissa, jotka nykylukijasta tuntuvat kivikautisilta. Lisäksi he opastivat ihmisiä selviytymään arjesta sodan aikana.

Kirjassa entiset työtytöt kertovat niin kommelluksista ja hauskoistakin sattumuksista kuin pelottavista ja järkyttävistä tilanteista, joihin he joutuivat työpalveluaikanaan.

Työtyttöjen kokemukset täydentävät osaltaan kuvaa sodanaikaisesta yhteiskunnasta ja naisten ainutlaatuisesta panoksesta kotirintamalla.

Tällaista yhteisöllisyyttä tarvitaan yhä edelleenkin. Ajatus jokaista nuorta koskevasta KANSALAISPALVELUSTA on syntynyt työtyttöjen piirissä ja toteutuessaan kansalaispalvelu edistäisi suomalaisten yhteisöllisyyttä läpi elämän.

Sinikka Paavilainen

Työtytöt

Tytöt isänmaan palveluksessa 1941-1945.

Minervakustannus, elokuu 2010.

s. n. 290 plus 16-sivuinen kuvaliite, ovh n. 31 €.

Tasa-arvoinen turvallisuus

torstai, elokuu 5th, 2010

Dosentti Pirjo Jukaraisen ja YTM Sirkku Terävän toimittama kirja
Tasa-arvoinen turvallisuus on kerrassaan hieno yhteenveto siitä, kuinka
valtavan tärkeää olisi saada lisää naisia kriisinhallintaan niin
siviili- kuin sotilaspuolellekin. Upseerina monessa kriisikohteessa
työskennelleen Elli Flenin osuus on todella häkellyttävä. Niin paljon
naisilla olisi annettavaa kriisinhallinnassa ja niin paljon miessotilaat
ovat heidän työtään olleet estämässä!!

Parhaiten asia käy ilmi ruotsalaisten nooteista ”Hyviä käytäntöjä
1325-päätöslauselman jalkauttamiseksi kriisinhallintatyössä”, joista muutama alla.

(
http://www.peacewomen.org/assets/file/TranslationInitiative/1325/1325finnish.pdf

) :

•    Naispuolinen virkailija/sotilas herättää pelkällä olemuksellaan
luottamusta. Raiskaajat ja ihmisoikeuksienrikkojat ovat
konfliktialueella valtaosin miehiä univormussa.
•    Naispuolinen virkailija/sotilas näyttää pelkällä olemuksellaan
esimerkkiä naisen yhteiskunnallisista mahdollisuuksista (voi ajaa autoa,
olla johtavassa toimenkuvassa, voi työskennellä yhdessä miesten kanssa
ja kaikissa tehtävissä)
•    Naispuolinen pelastustyöntekijä, sotilastarkkailija, poliisi on kanava
toisenlaiseen tietoon paikallisista olosuhteista sekä turvallisuuden ja
avuntarpeista. Naispuolinen työntekijä voi tavoittaa paremmin vanhuksia,
lapsia ja naisia.
•    Naispuolisia työntekijöitä tulee olla useita, jottei huomio ja paine
kohdistu heihin liikaa.
•    Työyhteisö toimii paremmin ja vähemmän rajoittuneesti kun työntekijät
ovat sekä miehiä että naisia. Sairaan- ja terveydenhoito, ase-etsinnät
ja ruumiintarkastukset edellyttävät usein tiettyä sukupuolta

Norjakin jo lähettää kutsuntakirjeet koko ikäluokalle, niin miehille
kuin naisille. Se toki Suomessakin olisi ensimmäinen askel kohti
tasa-arvoisempaa ja parempaa turvallisuutta.

Matti Ihamuotila