Archive for the ‘Puolueiden puheenvuoroja’ Category

Demarinuoret lyhentäisivät siviilipalvelusta ja kehittäisivät asevelvollisuutta kohti kansalaispalvelua

sunnuntai, maaliskuu 27th, 2011

Satakunnan Kansa

 

Demarinuoret vaatii, että siviilipalveluksen kestoa lyhennetään lähemmäksi varusmiespalveluksen keskimääräistä pituutta.

– Esimerkiksi kolmen kuukauden lyhennys 9 kuukauteen nykyisestä 12 kuukaudesta olisi suotavaa, kommentoi Demarinuorten varapuheenjohtaja Sanna Marin.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 9. maaliskuuta Siviilipalvelus 2020 -mietinnön. Se sisältää joukon ehdotuksia siitä mihin suuntaan siviilipalvelusta tulee kehittää.

Demarinuoret huomauttaa, että viimeisimpien tutkimuksen perusteella yhä harvempi suomalainen kannattaa varusmiespalveluksen pitämistä nykyisellään.

– Nyt olisi hyvä aika pohtia nykyisen asevelvollisuusmallin muuttamista kohti yleistä kansalaispalvelusta. Nyt käytössä oleva malli on epätasa-arvoinen, eikä juuri ota huomioon ihmisten omia vahvuuksia ja kiinnostuksia, Marin lisää.

Keskustanuorten Maisila: Yleinen yhteiskuntapalvelu asevelvollisuuden rinnalle

sunnuntai, maaliskuu 27th, 2011

Keskustanuorten Maisila: Yleinen yhteiskuntapalvelu asevelvollisuuden rinnalle

 

09.07.2010

Tuhannet varusmiehet kotiutuvat tänään suorittamansa asepalveluksen jäljiltä ja samanmoinen sakki viettää viimeistä viikonloppua ennen maanantaista velvollisuuteen astumista. Kotiutumispäivät kirvoittavat kerta toisensa jälkeen keskustelua ja ajatuksia Suomen maanpuolustukseen ja erityisesti yleiseen asevelvollisuuteen liittyen.

Suomen puolustuspolitiikassa uudenlaiset haasteet ovat viime vuosina korostuneet eikä aseellinen hyökkäys naapurista enää 2010-luvulla tunnu kovin todennäköiseltä. Uudenlaiset uhat ovat muuttaneet turvallisuuskäsitystä, vaikkei geopoliittinen asemamme ole muuttunut miksikään. Nykytilanteessakin yleinen asevelvollisuus näyttäytyy ainoana mahdollisena vaihtoehtona. Laajan maantieteellisen alueen puolustaminen on ja pysyy omilla harteillamme, kansainvälisen yhteistyön syventymisestä huolimatta.

–          Tänään kotiutuvat varusmiehet ovat saaneet monipuolista koulutusta ja antaneet tärkeän panoksen isänmaan hyväksi. Huomiota on kuitenkin kiinnitettävä entistä enemmän palveluksen sisältöihin ja siihen, että kertynyt osaaminen pystytään hyödyntämään myös rauhan aikana esimerkiksi laajan ympäristökatastrofin sattuessa. Asevelvollisuuden on tarjottava sotataitojen, yleisten käyttäytymistaitojen, kuntokasvatuksen ja johtamiskoulutuksen lisäksi oikeita välineitä erilaisten siviilikriisien varalle. Palveluksen on oltava hyödyksi niin yhteiskunnalle kuin yksilöllekin, painottaa Keskustanuorten varapuheenjohtaja Carita Maisila.

Yleisen asepalveluksen rinnalle olisi kehitettävä yleinen aseeton yhteiskuntapalvelus, joka osaltaan korvaisi nykyisen siviilipalveluksen ja muokkaisi myös asepalvelusta. Yhteiskuntapalveluksessa koulutettaisiin koko ikäluokalle tarpeellisia taitoja kriisitilanteiden varalle.

–          Uudenlaisen palvelusmuodon kehittämisessä on paljon avoimia kysymyksiä, mutta yleinen velvollisuus palveluksen suorittamiseen takaisi sen, että kaikilla kansalaisilla on tietynlaiset perustaidot sota- ja kriisitilanteiden varalle. Yleinen palvelusvelvollisuus tasoittaisi nykyistä sukupuolien välistä epätasa-arvoa ja tarjoaisi sekä yhteiskunnalle, että yksilölle tarpeellista osaamista. Erilaisten palvelusvaihtoehtojen kestoa, suorittamistapaa ja sisältöjä on kuitenkin mietittävä tarkoin, jotta lopputulos on tarkoituksenmukainen, ideoi Keskustanuorten varapuheenjohtaja Carita Maisila.

Lisätietoja:

Carita Maisila, Keskustanuorten varapuheenjohtaja, 044 360 0022, carita.maisila(at)keskustanuoret.fi

RKP: Kutsunnat pakollisiksi myös naisille

lauantai, huhtikuu 10th, 2010

RKP:n mielestä asepalvelun kutsunnat voitaisiin laajentaa myös koskemaan naisia.

Jotta maanpuolustuksen reservi olisi tarpeeksi suuri, kaikkien kutsunnan saaneiden olisi suoritettava asevelvollisuus. Nyt vain 80 % kutsunnan saaneista suorittavat asepalveluksen. Tämä tarkoittaa että maamme puolustuskyky ja kriisinhallintakyky heikkenee liikaa, sanoo RKP:n varapuheenjohtaja Anna Bertills.

Maamme kriisinhallintakyvyn takia olisi hyvä että kaikki miehet ja naiset saisivat kutsunnan. Tämä lisäisi toivottavasti asepalveluksen suorittavien naisten määrän. Naisten asepalvelus pitää kuitenkin säilyttää vapaaehtoisena, toteaa Bertills.

Puolustusministeri Jyri Häkämiehen asettama ja Risto Siilasmaan johtama selvitysryhmä pohtii parhaillaan yleisen asevelvollisuuden uudistamista. RKP:n puoluekokous päätti viime kesänä kannastaan kutsunnoista ja naisten asepalveluksen vapaaehtoisuudesta.
RKP

Sdp haluaa myös naiset kansalaispalveluun

tiistai, helmikuu 16th, 2010

16.2.2010 14:05

Helsingin Sanomat

Sosiaalidemokraatit liputtavat sen puolesta, että myös naiset velvoitettaisiin osallistumaan kansalaispalveluun. Sen voisi suorittaa perinteisenä varusmiespalveluna, siviilikriisinhallinnassa tai esimerkiksi ensiapu- tai hoivatehtävissä.

Sdp esittää, että mahdollisuus koko ikäluokkaa velvoittavasta kansalaispalvelusta selvitetään tulevalla vaalikaudella.

Kansalaispalvelua ideoinut Sdp:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen jaosto perustelee ehdotustaan sukupuolten tasa-arvoisella kohtelulla. Työryhmän puheenjohtajan Eero Heinäluoman mukaan naisillekin pakollinen kansalaispalvelu voisi olla muutaman kuukauden mittainen.

Sdp:n mielestä Suomessa tarvitaan jatkossakin yleinen asevelvollisuus ja laaja, joskin nykyistä pienempi reservi.

Jäsenyyden hakeminen sotilasliitto Natossa ei Sdp:n mielestä tule ajankohtaiseksi seuraavalla vaalikaudella.

”Ulkopuolisesta maailmasta ei ole näköpiirissä vuosikymmenen alkupuoliskolle uusia tulokulmia Nato-jäsenyyden arviointiin”, Sdp:n tuoreessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjapaperissa todetaan.