Archive for the ‘Lehtiartikkelit’ Category

Puheloinen: Armeijaa käytettävä laajalti yhteiskunnan tarpeisiin

tiistai, tammikuu 25th, 2011

Armeijan henkilöstöä ja kalustoa tulee ”päätehtävän salliessa” käyttää muihinkin yhteiskunnan tarpeisiin, linjasi puolustusvoimien komentaja, kenraali Ari Puheloinen Helsingissä maanantaina.

Puheloinen sanoi puheessaan 196. maanpuolustuskurssin avajaisissa, että puolustusvoimien ja muun yhteiskunnan raja-aitoja tulisi laskea nykyisestä.

Puolustusvoimat olisi Puheloisen mielestä nähtävä entistä selvemmin monipuolisesti verkottuneen yhteiskunnan osana, eikä erillisenä osa-alueena.

”Saavutettavat hyödyt ovat kiistattomat. On selvää, että näihin kysymyksiin paneudutaan huolella myös tulevan puolustusvoimauudistuksen suunnittelussa”, Puheloinen ennakoi.

Nykyisin puolustusvoimat antaa virka-apua muille viranomaisille keskimäärin 400–500 kertaa vuodessa.

Apu liittyy usein valvontaan tai etsintöihin, viestijärjestelmiin, öljyntorjuntaan, vaarallisten aineiden analysointiin, palontorjuntaan, pelastukseen tai raivaustöihin.

Puolustusvoimilta sujuu myös rakentaminen, ensihoito ja evakuointi, maa-, meri- ja ilmakuljetukset, vartiointi, majoittaminen ja huoltopalvelut sekä asiantuntija-apu, Puheloinen listasi.

”Sanalla sanoen, paljon sellaisia suorituskykyjä, joita muilla viranomaisilla ei ole ja joita ei ole taloudellisesti järkevää rakentaa päällekkäisiksi useille viranomaisille.”

Viime vuoden lopulla päivitetyn yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan puolustusvoimien tulee osallistua lukuisiin yhteiskunnan kannalta strategisiin tehtäviin.

Tällaisia strategiamietinnössä listattuja toimintoja on iso liuta: meripelastustoiminta, hätäkeskustoiminta, öljy- ja kemikaalionnettomuudet, rajaturvallisuus, valtionhallinnon tietotekniikkatoiminnat, elintärkeä teollisuus- ja palvelutuotanto, asuminen ja rakentaminen, työvoima-asiat, terveysuhat, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito.

”Jo yksistään näihin tehtäviin sisältyy puolustusvoimien yhteistoimintaa kahdeksan eri ministeriön kanssa.”

Artikkeli HS:ssa 25.1. Puheloisen kanta tukee mielestäni hyvin kansalaispalvelun toteuttamista tulevaisuudessa.

Matti Ihamuotila

Häkämies: Kodinturvajoukoista mallia Suomeen

tiistai, syyskuu 7th, 2010

Suomen vapaaehtoista maanpuolustusta tulisi kehittää kodinturvajoukkojen suuntaan, katsoo puolustusministeri Jyri Häkämies (kok.). Toiminta säilyisi vapaaehtoisena mutta suhde puolustusvoimiin olisi nykyistä tiiviimpi.

Taustalla on puolustusvoimien edessä oleva rakennemuutos varusmiesikäluokkien ja sodan ajan vahvuuden pienentyessä tulevaisuudessa, mikä synnyttää tilausta vapaaehtoiselle maanpuolustukselle.

– Kymmenen vuoden päästä varuskuntarakenne ei ole yhtä kattava kuin nykyisin. Vapaaehtoinen maanpuolustus tulee täyttämään aukot alueellisesti ja toiminnallisesti, Häkämies sanoo.

– Aktiivireservistä poistuneille tulee sitä kautta tarjoutumaan mielekäs tehtävä ja urakehitys vapaaehtoisen maanpuolustuksen puolella.

Kodinturvajoukot ovat eri tyyppisinä käytössä niin Ruotsissa, Norjassa kuin Tanskassakin. Häkämiehen mukaan varsinkin Ruotsista voitaisiin hakea mallia meillekin.

– Näen kodinturvajoukot suuntana, joka tarjoaa vapaaehtoiselle maanpuolustukselle kehittämismahdollisuuksia niin organisaatioille kuin yksilöille koulutuksen ja tehtävien vaativuuden kautta.

Kehitystä tähän suuntaan ei kuitenkaan tapahdu vuodessa tai kahdessa. Häkämiehen mielestä kodinturvajoukkoja olisi aikaa pohtia ensi vaalikaudella, samoin niistä käytettävää nimeä.

Nykyisin aktiivinen reserviläinen voi hakeutua esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen alueellisiin koulutus- ja tukiyksiköihin, joissa on tarjolla erilaisia tehtäviä sitoumuksen tehneille reserviläisille.

Ruotsin ratkaisulla ei vaikutusta

Suomen puolustusratkaisu perustuu vastaisuudessakin yleiselle asevelvollisuudelle. Tästä lähtökohdasta on työskennellyt myös ns. Siilasmaan selvitysryhmä, jonka loppuraportti julkaistaan syyskuun lopulla.

Häkämies uskoo, että valtaosa raportin esityksistä siirtyy seuraavalle vaalikaudelle pohdittavaksi yhtä aikaa puolustusvoimien edessä olevan rakennemuutoksen kanssa. Hyviin, välittömästi toimeenpantaviin esityksiin voidaan tarttua nopeamminkin.

– Olen ollut tiiviisti vuoropuhelussa Risto Siilasmaan ja työryhmän kanssa. Se on mielenkiintoinen ryhmä ja siihen on panostettu. Odotan positiivisella oletusarvolla heidän esityksiään.

Ruotsin päätöksellä luopua yleisestä asevelvollisuudesta ei Häkämiehen mukaan ole minkäänlaista vaikutusta Suomeen.

– Taustat ja lähtökohtamme ovat toisentyyppiset. Ruotsi on linjannut kansainväliset tehtävät prioriteetikseen, ja alueellinen maanpuolustus on ajettu alas. Siihen nähden päätös ei ollut yllätys.

Häkämies seuraa mielenkiinnolla, saako Ruotsi vastaisuudessa rekrytoitua tarpeeksi henkilöstöä kriisinhallintatehtäviin. Vaikeuksia on ollut Suomessakin, vaikka valtaosa lähtijöistä on reserviläisiä.

Asevelvollisuus yhä peruspilari

tiistai, syyskuu 7th, 2010
Suomi tuskin seuraa pian Ruotsin esimerkkiä ja luopuu yleisestä asevelvollisuudesta. Aihe ei saa olla tabu, vaan siitäkin on keskusteltava ennakkoluulottomasti.Yleinen asevelvollisuus pohjaa Suomen geopoliittiseen asemaan ja vankkaan maanpuolustustahtoon. Yleinen asevelvollisuus on suomalaisen maanpuolustuksen peruspilari. Asevelvollisuus pelasti Suomen viime sodissa. 80 prosenttia suomalaismiehistä suorittaa yhä 6-12 kuukauden mittaisen asepalveluksen.

Yleisen asevelvollisuuden myötä Suomella on poikkeuksellisen vahvat reserviläisjoukot. Myös naiset voivat halutessaan käydä armeijan. Laaja miesten ja naisten vapaaehtoinen maanpuolustustyö on myös Suomelle leimallista. Sotilaallisen toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuminen, samoin kuin eurooppalaisten armeijoiden ammattilaistuminen ovat herättäneet meilläkin keskustelun yleisen asevelvollisuuden tarpeesta.

Poliittinen keskustelu asevelvollisuudesta on aktivoitunut sen jälkeen kun Ruotsi päätti kesällä luopua yleisestä asevelvollisuudesta ja siirtyä 50 000 sotilaan palkka-armeijaan. Mielipidemittauksissa ruotsalaiset eivät ole olleet halukkaita luopumaan asevelvollisuudesta. Oppositio onkin luvannut palata vielä päätökseen. Ruotsissa käydään tässä kuussa parlamenttivaalit.

Vihreät esitti ensimmäisenä suomalaispuolueena tällä viikolla luopumista yleisestä asevelvollisuudesta ja siirtymistä ammattiarmeijaan. Turvallisuuspolitiikan kansainväliset muutokset näkyvät vain hitaasti Suomen sotilaspoliittisissa ratkaisuissa. EU-jäsenyys oli pitkälti turvallisuuspoliittinen ratkaisu, mutta Nato-jäsenyyteen suhtaudutaan empien. Venäjää ei tällä hetkellä koeta sotilaspoliittiseksi uhkaksi.

Yleinen asevelvollisuus on suomalaiskansallinen puolustusratkaisu ja tavoitteena on koko maan puolustaminen. Puolustusvoimien piirissä on arvioitu yleisen asevelvollisuuden takaavan ammattiarmeijaa laadukkaammat joukot, sillä armeija saa käyttöönsä myös reserviläisten osaamisen ja ammattitaidon. Puolustusvoimien menot ovat eurooppalaisessa vertailussa pienemmät nimenomaan yleisen asevelvollisuuden ansiosta.

Toisaalta asevelvollisuuden suorittaminen hidastaa nuorten miesten pääsyä opiskelemaan, eikä siten sovi pyrkimykseen pidentää kansalaisten työuria. Armeijakoulutuksen sisällöstä on myös puhuttu paljon. On kyseenalaistettu, tarvitaanko näin laajamittaista nuorten miesten kuntokoulua. On esitetty ajatuksia myös siviili- ja sotilaspalveluksen osittaisesta yhdistämisestä.

Yleinen asevelvollisuus mahdollistaa laajan reservin. Ikäluokkien pienenemisen myötä myös reservi pienenee ja haastaa nykydoktriinin. Mahdollinen Nato-jäsenyys tai EU:n puolustusulottuvuuden kehittäminen suosivat ammattilaisuuden lisäämistä, mutta eivät sulje välttämättä pois yleistä asevelvollisuutta.

Joka tapauksessa on hyvä, että puolitabun asemaan nostetusta yleisestä asevelvollisuudesta keskustellaan ennakkoluulottomasti. Keskustelun voi ennakoida vain kiihtyvän lähivuosina. Sen kannattajat saattavat ajan myötä joutua puolustuskannalle.

Kaleva
paakirjoitus@kaleva.fi

RKP: Kutsunnat pakollisiksi myös naisille

lauantai, huhtikuu 10th, 2010

RKP:n mielestä asepalvelun kutsunnat voitaisiin laajentaa myös koskemaan naisia.

Jotta maanpuolustuksen reservi olisi tarpeeksi suuri, kaikkien kutsunnan saaneiden olisi suoritettava asevelvollisuus. Nyt vain 80 % kutsunnan saaneista suorittavat asepalveluksen. Tämä tarkoittaa että maamme puolustuskyky ja kriisinhallintakyky heikkenee liikaa, sanoo RKP:n varapuheenjohtaja Anna Bertills.

Maamme kriisinhallintakyvyn takia olisi hyvä että kaikki miehet ja naiset saisivat kutsunnan. Tämä lisäisi toivottavasti asepalveluksen suorittavien naisten määrän. Naisten asepalvelus pitää kuitenkin säilyttää vapaaehtoisena, toteaa Bertills.

Puolustusministeri Jyri Häkämiehen asettama ja Risto Siilasmaan johtama selvitysryhmä pohtii parhaillaan yleisen asevelvollisuuden uudistamista. RKP:n puoluekokous päätti viime kesänä kannastaan kutsunnoista ja naisten asepalveluksen vapaaehtoisuudesta.
RKP

Kansalaispalvelun voisi suorittaa esimerkiksi ympäristömiliisinä

lauantai, helmikuu 20th, 2010

Toimittaja Perttu Kauppinen peräänkuulutti (HS Kotimaa 18.2.), miten demareiden lanseeraama kansalaispalvelu voitaisiin toteuttaa. Vaikkapa näin:

Säädetään siis pakollinen yhteiskuntapalvelu, tytöille ja pojille tasavertaisesti. Palvelusaika olisi kaksi plus neljä kuukautta. Ensimmäiset kaksi kuukautta olisivat kaikille yhteistä kuntoremonttia. Kylpylöitä ei tarvitse rakentaa, riittää kun osa kasarmeista ristitään uudelleen kuntoilukeskuksiksi ja kouluttajat personal trainereiksi. Tavoitteena olisi korjata löhöilyn ja limsa-automaattien romahduttama peruskunto, ensi alkuun.

Sen jälkeen suuntautumisvaihtoehtoja olisi kolme. Yksi olisi perinteinen sotaväki, jonne pääsisi vain tiukan syynin kautta. Ramboilijat karsittaisiin. Kun on liipaisinsormi herkässä, kuuluu siviiliin. Patoutuneen aggression purkamiseksi suosittelen esim. siivoustyötä.

Siviilipalvelus olisi sitten se toinen optio, nykyisen kaltainen. Varsinkin vanhustenhoidossa riittää kysyntää.

Kolmas suuntautumisvaihtoehto olisi ympäristömiliisi, erikoisyksikkö ekokatastrofien varalta, vihreä prikaati, ympäristöministeriön karhuryhmä.

Olen joskus aiemmin esittänyt aseveljien rinnalle ekomiliisejä ja sosiaalisisaria, mutta ehkä aika vihdoin on kypsä. En kuvittele, että vanhat sukupuoliroolit ovat täysin murentuneet. Hyvä niin. Harva tyttö hakeutuisi laskuvarjojääkäriksi, ja päiväkotien siviilipalveluksessa veikkaisin poikia vähemmistöksi. Mutta sopiva sekoitus tekisi hengelle hyvää, kummallakin taholla.

Entä totaalikieltäytyjät? Ne jotka eivät millään tunnusta yhteiskunnallista vastuuta ja oikeastaan haluaisivat, että valtiosta voisi erota niin kuin kirkosta, netti-ilmoituksella?

Varaventtiiliksi heille jättäisin presidentin. Jotta olisi joku, joka tarvittaessa ja huolellisesti harkiten voisi antaa armon käydä oikeudesta.  Ja jotta presidentillekin jäisi tähdellistä tehtävää myös tulevaisuudessa.

Joten ihan realistinen demareiden esitys on, jos vaan yhteiskunta on valmis yhdistämään turvallisuuskehityksen tarpeet ja kulloisenkin ikäluokan oikeudenmukaisen kohtelun.

Ilkka-Christian Björklund, valtiotieteen lisensiaatti, Helsinki

+++

(julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 19.2.2010

Timo T.A. Mikkonen ja Lenita Airisto Sdp:n rintamaan tukemaan kansalaispalvelua

tiistai, helmikuu 16th, 2010

Naisten velvoittamista kansalaispalveluun ehdottanut Sdp sai rintamaansa raskaan sarjan vahvistuksia. Myrskyläläinen reservin majuri Timo T.A. Mikkonen ja diplomiekonomi Lenita Airisto ilmoittivat kannattavansa Sdp:n esitystä.

”Esitin runsas vuosi sitten Hbl:n haastattelussa, että kansalaisvelvollisuuden pitäisi koskea myös naisia. Riippumatta siitä, mistä suunnalta ehdotus tulee, se on hyvä asia”, mediavaikuttaja Mikkonen paalutti.

”Eihän se ole mikään tyttö käypi intin -show, sotilaallinen osaaminen ja sijoittuminen on sitten eri asia. Majuri Myrskylästä on puhunut”, reservin majuri Myrskylästä latasi.

Lenita Airisto ilmoitti suhtautuvansa periaatteessa myönteisesti naisten kansalaispalveluun, mutta vaati naisille lisää tukea työelämän ja lastenhoidon yhdistämisessä.

”Naisella on lapsen tekemisessä yhdeksän kuukauden työ ja loppuaika on aika tukalaa.”

Airisto muistuttaa, että sota-aikana naisten panos maanpuolustuksessa oli tärkeä.

”Mieleen nousee kysymys nuorisolle, että mitä te olette tehneet”, Airisto sivalsi.

Kaikki eivät kuitenkaan olleet valmiita syöksymään samaan juoksuhautaan Sdp:n kanssa.

Vihreiden kansanedustaja Johanna Sumuvuori tutki gradussaan naisten kokemuksia vapaaehtoisesta asepalveluksesta, eikä kannata pakollisen maanpuolustusvelvollisuuden laajentamista.

”Koko maanpuolustusvelvollisuus pitäisi tutkia uusiksi sukupuolineutraalisti ja kehittää nykypäivän uhkakuvia vastaavaksi, niin että se olisi avoin naisille ja miehille. Suunta voisi olla valikoivuuden kautta kohti vapaaehtoisuutta.”

Opettaja Arno Kotro puolestaan kannattaa ammattiarmeijaa.

”Tuo olisi hirveää takapakkia, yhteiskunnan militarisointia. Ei tasa-arvoa pidä edistää siten, että huononnetaan naisten asemaa aiheuttamalla sama jäynä heille kuin miehille. Ja jos mietitään turvallisuusuhkia, ei 500 000 resupekan armeijalla tee mitään”, Kotro latasi.

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg arvioi, että koko asevelvollisuusjärjestelmä on ison remontin tarpeessa.

”Enää 70–75 prosenttia ikäluokan miehistä suorittaa asepalveluksen, joten käytännössä meillä on valikoiva asevelvollisuus, vaikkei sitä mihinkään ole kirjattu”, Nyberg sanoi.

Sdp haluaa myös naiset kansalaispalveluun

tiistai, helmikuu 16th, 2010

16.2.2010 14:05

Helsingin Sanomat

Sosiaalidemokraatit liputtavat sen puolesta, että myös naiset velvoitettaisiin osallistumaan kansalaispalveluun. Sen voisi suorittaa perinteisenä varusmiespalveluna, siviilikriisinhallinnassa tai esimerkiksi ensiapu- tai hoivatehtävissä.

Sdp esittää, että mahdollisuus koko ikäluokkaa velvoittavasta kansalaispalvelusta selvitetään tulevalla vaalikaudella.

Kansalaispalvelua ideoinut Sdp:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen jaosto perustelee ehdotustaan sukupuolten tasa-arvoisella kohtelulla. Työryhmän puheenjohtajan Eero Heinäluoman mukaan naisillekin pakollinen kansalaispalvelu voisi olla muutaman kuukauden mittainen.

Sdp:n mielestä Suomessa tarvitaan jatkossakin yleinen asevelvollisuus ja laaja, joskin nykyistä pienempi reservi.

Jäsenyyden hakeminen sotilasliitto Natossa ei Sdp:n mielestä tule ajankohtaiseksi seuraavalla vaalikaudella.

”Ulkopuolisesta maailmasta ei ole näköpiirissä vuosikymmenen alkupuoliskolle uusia tulokulmia Nato-jäsenyyden arviointiin”, Sdp:n tuoreessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjapaperissa todetaan.

Sivarit – uhka vai mahdollisuus

torstai, tammikuu 28th, 2010

KALEVA pitää presidentti Tarja Halosen ehdotusta siviili- ja sotilaspalveluksen osittaista yhdistämistä jatkokehittelyn arvoisena.

”Maata voi puolustaa monin tavoin. Arvio kriisien luonteen muuttumisesta on sitä paitsi aivan oikea.”

”Aseellinen hyökkäys Suomea vastaan ei ole todennäköinen. Sen sijaan ympäristökatastrofit, järjestynyt rikollisuus, epidemiat ja nettihyökkäykset aiheuttavat melkoisella varmuudella myös Suomelle uudenlaisia harmeja, joita ei voi torjua pelkin kovan turvallisuuden keinoin.”

”Siviilipalveluun hakeutuvista voisi hyvinkin löytyä osaamista ja innostusta kokonaan uudenlaisiin tehtäviin, joilla voi lisätä maan turvallisuutta ja jotka eivät ole ristiriidassa kenenkään henkilökohtaisen vakaumuksen kanssa.”

Halonen yhdistäisi osan siviili- ja sotilaspalveluksesta

keskiviikko, tammikuu 27th, 2010

Presidentti Tarja Halonen haluaisi kehittää asevelvollisuutta niin, että sotilas- ja siviilipalveluksen alkuosassa olisi molemmille yhteisiä koulutusjaksoja. Halonen sanoi maanantaina maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä, että kansainväliset ja kansalliset uhkakuvat ovat sellaisia, että voisi olla hyödyllistä yhdistää esimerkiksi alkuvaiheessa koulutusjaksoja, joiden jälkeen sotilas- ja siviilipalvelujaksot eriytyisivät.

Yleisen asevelvollisuuden kehittämistä mietitään parhaillaan selvitysryhmässä. STT

Naisten asevelvollisuutta edistettävä

maanantai, tammikuu 18th, 2010

Vieraskynä HS 13.5.08

Sukupuolineutraali valikoiva asevelvollisuus saisi aikaan, että vain motivoituneimmat ja sopivimmat suorittavat asepalveluksen, kirjoittaa Johanna Valenius.

Ruotsi ja Norja ovat ottamassa ensi askeleita kohti naisten asevelvollisuutta.
Vuoden 2007 alussa Norjan puolustusministeri Anne-Grete StI0m-Erichsen aloitti julkisen keskustelun siitä, pitäisikö Norjan siirtyä sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen nykyisen vain miehiä koskevan sijaan. Samanlaisia keskusteluja on ollut myös Ruotsissa, viimeksi tämän vuoden alussa.
Keskusteluihin on liittynyt käytännön toimia. Jo syksyllä 2006 Norjan puolustusvoimat lähetti

30 000:lle vuonna 1989 syntyneelle naiselle kutsun osallistua tilaisuuteen, jossa he voivat saada lisätietoa asepalveluksesta. 7000 naista on ilmaissut kiinnostuksensa.
Samanlainen kutsu osallistua soveltuvuustesteihin on lähtenyt tämän vuoden alussa ruotsalaisille naisille. Toisin kuin miehillä, naisilla ei edelleenkään ole lakiin perustuvaa velvollisuutta vastata kutsuun.
Ruotsissa ja Norjassa on käytössä valikoiva asevelvollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että puolustusvoimat ottaa vain ne, jotka ovat motivoituneimpia ja soveltuvimpia. Norja on ilmoittanut tarvitsevansa 10 000 uutta alokasta vuosittain eli noin kolmasosan miesten ikäluokasta. Ruotsissa luvut ovat vielä pienempiä.
Norjassa on laskettu, että jos pakollinen asevelvollisuus ulotetaan koskemaan myös naisia, vain noin joka kuudes mies ja nainen suorittaisivat Norjassa asepalveluksen. Suomessa 75 prosenttia miesten jokaisesta ikäluokasta menee armeijaan, mikä tekee maastamme erikoisuuden eurooppalaisten valtioiden joukossa. I
Ruotsin ja Norjan naiset ovat voineet suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen huomattavasti kauemmin kuin Suomessa. Mahdollisuuksista huolimatta naisten osuus on edelleen pieni. Molemmissa maissa naisten osuus upseereista, aliupseereista ja asepalveluksen suorittavista on paljon alle kymmenen prosenttia. Naisten vähäiseen osuuteen halutaan muutos, jota nyt tavoitellaan aktiivisella politiikalla.
Sekä Ruotsi että Norja perustelevat naisten asevelvollisuutta samalla tavoin.
Tämän vuoden alussa Ruotsin kutsunnoista vastaavan Pliktverketin johtaja Björn Körlof ihmetteli julkisesti, miten voi olla mahdollista, että vielä vuonna 2008 on voimassa laki, joka asettaa miehet ja naiset eri asemaan.
Myös Norjassa naisten asevelvollisuutta perustellaan uskottavalla tasa-arvopolitiikalla; sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa, että naisilla ja miehillä ei ole ainoastaan samat oikeudet vaan myös velvollisuudet. Vain miehiä koskeva asevelvollisuus viestittää, että miehet ovat etusijalla. Tämä vaikuttaa kielteisesti naisten haluun suorittaa asepalvelus vapaaehtoisesti ja hakeutua upseerinuralle.
Toinen tärkeä peruste kasvattaa naisten osuutta ovat kansainväliset kriisin hallinta operaatiot. Naissotilaita tarvitaan muun muassa tehtävissä, joissa ollaan tekemisissä paikallisen väestön ja erityisesti paikallisten naisten kanssa. Asevoimat tarvitsevat mahdollisimman monimuotoisen henkilöstön. Ulottamalla asevelvollisuus myös naisiin rekrytointipohja kaksinkertaistuu.
Pohjimmiltaan kyse on siviiliyhteiskunnan ja asevoimien välisestä suhteesta ja asevoimien legitimiteetistä. Turvallisuuspolitiikan ja puolustusvoimien tehtävien painopisteen siirtyminen kansainvälisiin operaatioihin perinteistä valtion maa-alueen puolustuksesta on omiaan heikentämään kansalaisten ja puolustusvoimien välistä suhdetta.
Lisäksi vain miehiin kohdistuva asevelvollisuus on sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Valtioilla toki on oikeus ottaa kansalaisiaan asepalvelukseen, mutta miksi velvollisuuden pitäisi koskea vain toista sukupuolta?
Mikäli asevelvollisuus halutaan säilyttää, sukupuolineutraali valikoiva asevelvollisuus edistäisi sitä, että vain motivoiduimmat ja sopivimmat suorittavat asepalveluksen. Lisäksi velvollisuus jakautuisi kaikkien kesken, jolloin voitaisiin aidosti puhua yleisestä asevelvollisuudesta.

Johanna Valenius

Kirjoittaja on poliittisen historian dosentti Helsingin yliopistossa