Esittely

Kansalaispalvelu tai kansalaispalvelus on ajatus ja visio uudenlaisesta kansalaisyhteiskunnasta, jonka eteen teemme työtä. Tavoitteenamme on luoda kaikkia Suomen  kansalaisia  koskeva  –  yhteisöllisyyteen osallistava palveluvelvoite.  Kansalaispalvelulla pyrimme vastaamaan mahdollisimman moniin elinympäristöömme, hyvinvointipalveluihimme  ja perusturvallisuutemme kohdistuviin globaaleihin haasteisiin.  Kansalaispalvelun suorittaa jokainen suomalainen, mies ja nainen, joko nykyisen kaltaisena varusmiespalveluna tai yhteisöpalveluna. (varautumispalvelu) Kaikkien ministeriöiden toimialoille kohdistuva kansalaispalvelu on vaihtoehto nykyiselle epätasa-arvoiselle asevelvollisuudelle, tarjoaa resursseja monien yhteiskuntamme perustehtävien hoitamiseen ja opettaa kansalaistaitoja ja suvaitsevaisuutta.

”Suomessa tulisi siirtyä sekä miehiä, että naisia koskevaan yleiseen kansalaispalvelukseen, joka voitaisiin suorittaa joko siviili- tai varusmiespalveluna” (Tätä ajatusta tukee 45%, 15-29 vuotiaista suomalaisnuorista; lähde: Nuorisobarometri  2010, OKM, Nuorisotutkimusseura & Nuora)

”Asevelvollisuutta pitäisi kehittää niin, että sotilas- ja siviilipalveluksen alkuosassa olisi molemmille yhteisiä koulutusjaksoja”  (Tästä samaa mieltä on 59%, 15-29 vuotiaista suomalaisnuorista ( Nuorisobarometri  )

Näemme, että ehdottamme kansalaispalvelumalli myötävaikuttaa moniin yhteiskunnallisiin asioihin:

 • puolustusvoimat saavat motivoituneita nuoria kun keskeyttäneiden osuus vähenee ehdottamamme yhden kuukauden yhteisen aloituspalvelujakson ansiosta
 • hoiva-, pelastus- ja ympäristökriisien hoitamiseen, kulttuurillisesti arvokkaiden rakennusten ja yhteisöllisyyttä tukevien huonokuntoisten toimitilojen kunnostamiseen saadaan henkilöresursseja
 • kansalaispalvelusuoritteilla tuetaan kansalaisjärjestöjä  ja vapaaehtoista kansalaistoimintaa
 • maahanmuuttajien kotouttamiseen tarjoutuu uusia mahdollisuuksia
 • eritysryhmiä koskeva kansalaispalvelu vähentää eriarvoisuutta
 •  ehdottamamme jaksottainen kansalaispalvelumalli mahdollista työelämän tai koulutuksen kautta saatujen tietojen ja taitojen hyödyntämisen kansalaispalvelussa
 • nuorten sopeutuminen yhteiskuntaan helpottuu ja syrjäytyminen vähenee
 • kansalaispalvelu auttaa nuoria ammatinvalinnassa
 • luottamus kansalaisvaikuttamiseen paranee ja yhteiskuntavastuu antaa sisältöä elämään
 • yhteinen  kaikkien ministeriöiden toimialoilla vaikuttava kansalaispalvelu vähentää yhteiskunnan kokonaiskustannuksia
 • kansalaispalvelu tarjoaa perustan kansalaisyhteiskunnan yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteille

Hankkeen eteenpäin viemiseksi ja keskustelun virittämiseksi on laadittu malli (kuva, perustelut, teesit) kansalaispalvelun toteuttamiseksi.

Voit kommentoida tekstejämme kohtien Perustelut ja Teesit lopussa. Jokaista artikkelia voit kommentoida sen lopussa.

Jos haluat olla kehittämässä tätä tärkeää hanketta lähetä ehdotuksesi osoitteeseen kansalaispalvelu at kansalaispalvelu.fi

Voit myös muokata kansalaispalvelu-wikiä lisäämällä sinne esim. aiheeseen liittyviä uutislinkkejä. Wikin muokkaussalasana on wikin etusivulla.

Kansalaispalveluhankkeesta ja tämän www-sivuston ylläpidosta vastaa suomalaisten yhteisöllisyyttä hakeva ja poliittisesti riippumaton

Kansalaispalveluyhdistys